مدرسه موفقیت

مدرسه موفقیت
76
میانگین پخش
76
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مدرسه موفقیت

مدرسه موفقیت
76
میانگین پخش
76
تعداد پخش
3
دنبال کننده

اگر تا به امروز فقط به دنبال یادگیری بوده اید و هنوز هیچ اقدامی نکرده اید این ویدیو ارزشمند از آقای دکتر ماجد شمارا به حرکت وا میدارد و باعث میشود در مسیر موفقیت قدم بگذارید. اقدام نکردن به دانسته ها ...
اگر تا به امروز فقط به دنبال یادگیری بوده اید و هن...
44:28
  • 76

  • 1 سال پیش
44:28
shenoto-ads
shenoto-ads