ارتباط آگاهانه

رکسانا کارخانه
130
میانگین پخش
520
تعداد پخش
9
دنبال کننده

ارتباط آگاهانه

رکسانا کارخانه
130
میانگین پخش
520
تعداد پخش
9
دنبال کننده

در این قسمت دلبستگی را در بزرگسالی دنبال و بررسی می کنیم
در این قسمت دلبستگی را در بزرگسالی دنبال و بررسی ...
09:01
  • 87

  • 2 سال پیش
09:01
در این قسمت در ادامه مبحث دلبستگی باز با هم هستیم تا از اصول اساسی نظریه دلبستگی آگاه شویم.
در این قسمت در ادامه مبحث دلبستگی باز با هم هستیم...
09:25
  • 184

  • 2 سال پیش
09:25
این قسمت به توضیح انواع دلبستگی می پردازیم
این قسمت به توضیح انواع دلبستگی می پردازیم
07:09
  • 98

  • 2 سال پیش
07:09
در این قسمت به معرفی نظریۀ دلبستگی و انواع سبکهای دلبستگی می پردازیم . بالبی دلبستگی را "ارتباط روانی پایدار بین دو انسان" توصیف می کند.
در این قسمت به معرفی نظریۀ دلبستگی و انواع سبکهای...
10:59
  • 151

  • 2 سال پیش
10:59
shenoto-ads
shenoto-ads