• 2 سال پیش

  • 184

  • 09:25

قسمت سوم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
3
3
0

قسمت سوم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
  • 09:25

  • 184

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت در ادامه مبحث دلبستگی باز با هم هستیم تا از اصول اساسی نظریه دلبستگی آگاه شویم.

با صدای
رکساناکارخانه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads