• 2 سال پیش

  • 98

  • 07:09

قسمت دوم ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
2
2
0

قسمت دوم ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
  • 07:09

  • 98

  • 2 سال پیش

توضیحات
این قسمت به توضیح انواع دلبستگی می پردازیم

با صدای
رکسانا کارخانه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads