• 3 سال پیش

  • 91

  • 09:01

قسمت چهارم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
3
3
0

قسمت چهارم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
  • 09:01

  • 91

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت دلبستگی را در بزرگسالی دنبال و بررسی می کنیم

با صدای
دکتر رکسانا کارخانه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads