• 2 سال پیش

  • 87

  • 09:01

قسمت چهارم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
2
2
0

قسمت چهارم: ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
  • 09:01

  • 87

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت دلبستگی را در بزرگسالی دنبال و بررسی می کنیم

با صدای
دکتر رکسانا کارخانه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads