قصه نوید

قصه نوید

قصه های نوید
  86
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده
  قصه نوید

  قصه نوید

  قصه های نوید
  86
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  قصه بیژن
  • 43

  • 1 سال پیش
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... t.me/ghessehnavid
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست ...
  24:56
  • 43

  • 1 سال پیش
  24:56
  قصه نوید ( قسمت هشتم - قصه نیلوفر )
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ..............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست ...
  33:12
  • 77

  • 2 سال پیش
  33:12
  قصه نوید ( قسمت هفتم - قصه مینا )
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  30:36
  • 49

  • 2 سال پیش
  30:36
  قصه نوید ( قسمت ششم : قصه سهیل )
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  23:22
  • 31

  • 2 سال پیش
  23:22
  قصه نوید ( قسمت پنجم : قصه رضا )
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  24:52
  • 53

  • 2 سال پیش
  24:52
  قصه نوید ( قسمت چهارم : قصه حسین )
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  23:38
  • 82

  • 2 سال پیش
  23:38
  سمفونی سوژه ها - سمفونی سوژه ها - از تجویز ترامپ تا شاش شتر
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  03:48
  • 8

  • 2 سال پیش
  03:48
  قصه نوید (قسمت سوم : قصه نرگس)
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  22:07
  • 83

  • 2 سال پیش
  22:07
  قصه نوید (قسمت دوم: قصه نگار)
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  25:01
  • 108

  • 2 سال پیش
  25:01
  قصه نوید(قسمت اول : قصه پارسا)
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست داستانی قصه نوید... اینجا قصه های آشنایی میشنوی.... انقدر آشنا که شاید یکیش قصه تو باشه... ............................................................
  روایت داستانهای کوتاه با چاشنی موسیقی . با پادکست...
  20:30
  • 180

  • 2 سال پیش
  20:30
  سمفونی سوژه ها - سمفونی سوژه ها قسمت 3
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  05:59
  • 14

  • 3 سال پیش
  05:59
  سمفونی سوژه ها - سمفونی سوژه ها قسمت 2
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  06:17
  • 14

  • 3 سال پیش
  06:17
  سمفونی سوژه ها - سمفونی سوژه ها قسمت 4
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  05:33
  • 21

  • 3 سال پیش
  05:33
  سمفونی سوژه ها - سمفونی سوژه ها
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  شوخی با سوژه های خبری ایران
  05:15
  • 428

  • 3 سال پیش
  05:15
  shenoto-ads
  shenoto-ads