موسیقی کلاسیک

حمیدرضا بختیاری فرد
  17
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  19
  دنبال کننده

  موسیقی کلاسیک

  حمیدرضا بختیاری فرد
  17
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  19
  دنبال کننده

  06,01, Act II, Scene 1 (Conclusion) And Scene 2_ Che Vecchio Sospettoso!...

  06,01, Act II, Scene 1 (Conclusion) And...

  27:37
  • 162

  • 11 ماه پیش
  27:37
  05,01, Act II, Scene 1 (Beginning)_ Insomma, Mio Signore...

  05,01, Act II, Scene 1 (Beginning)_ Ins...

  26:10
  • 39

  • 11 ماه پیش
  26:10
  04,02, Act II, Scene 1 (Beginning)_ Ma Vedi Il Mio Destino...

  04,02, Act II, Scene 1 (Beginning)_ Ma ...

  03:52
  • 17

  • 11 ماه پیش
  03:52
  04,01, Act I, Scene 2 (Conclusion)_ Ehi, Di Casa,,, Buona Gente...

  04,01, Act I, Scene 2 (Conclusion)_ Ehi...

  20:18
  • 15

  • 11 ماه پیش
  20:18
  03,01, Act I, Scene 2 (Continuation)_ Qua, Don Basilio...

  03,01, Act I, Scene 2 (Continuation)_ Q...

  23:02
  • 12

  • 11 ماه پیش
  23:02
  02,02, Act I, Scene 2 (Beginning)_ Una Voce Poco Fa...

  02,02, Act I, Scene 2 (Beginning)_ Una ...

  05:52
  • 10

  • 11 ماه پیش
  05:52
  02,01, Act I, Scene 1 (Conclusion)_ E Desso, O Pur M'inganno_...

  02,01, Act I, Scene 1 (Conclusion)_ E D...

  15:45
  • 12

  • 11 ماه پیش
  15:45
  01,01, Act I, Scene 1 (Beginning)_ Piano Pianissimo...

  01,01, Act I, Scene 1 (Beginning)_ Pian...

  22:14
  • 24

  • 11 ماه پیش
  22:14
  AP 2565 030-31-32•f6 Monteverdi - L’Orfeo, Acte V...

  AP 2565 030-31-32•f6 Monteverdi - L’Orf...

  18:05
  • 24

  • 1 سال پیش
  18:05
  AP 2565 030-31-32•f5 Monteverdi - L’Orfeo, Acte IV...

  AP 2565 030-31-32•f5 Monteverdi - L’Orf...

  19:13
  • 12

  • 1 سال پیش
  19:13
  AP 2565 030-31-32•f4 Monteverdi - L’Orfeo, Acte III (fin)...

  AP 2565 030-31-32•f4 Monteverdi - L’Orf...

  18:49
  • 10

  • 1 سال پیش
  18:49
  AP 2565 030-31-32•f3 Monteverdi - L’Orfeo, Acte II (fin), Acte III...

  AP 2565 030-31-32•f3 Monteverdi - L’Orf...

  18:38
  • 10

  • 1 سال پیش
  18:38
  AP 2565 030-31-32•f2 Monteverdi - L’Orfeo, Acte I (fin) - Acte II...

  AP 2565 030-31-32•f2 Monteverdi - L’Orf...

  24:33
  • 7

  • 1 سال پیش
  24:33
  AP 2565 030-31-32•f1 Monteverdi - L’Orfeo, Prologue, Acte I...

  AP 2565 030-31-32•f1 Monteverdi - L’Orf...

  21:59
  • 16

  • 1 سال پیش
  21:59
  • 12

  • 1 سال پیش
  Siegessymphonie...

  Siegessymphonie

  01:31
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:31
  Monolog- Verschwunden ist der Kranz (Egmont)...

  Monolog- Verschwunden ist der Kranz (Eg...

  02:01
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:01
  Melodram Susser Schlaf (Egmont)...

  Melodram Susser Schlaf (Egmont)

  04:58
  • 14

  • 1 سال پیش
  04:58
  Monolog- Es ist vorbei (Egmont)...

  Monolog- Es ist vorbei (Egmont)

  00:19
  • 7

  • 1 سال پیش
  00:19
  Musik, Klarchen-s Tod bezeichnend...

  Musik, Klarchen-s Tod bezeichnend

  02:23
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:23
  • 8

  • 1 سال پیش
  Alter Freund! (Egmont)...

  Alter Freund! (Egmont)

  03:47
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:47
  • 8

  • 1 سال پیش
  Zwischenakt IV...

  Zwischenakt IV

  04:34
  • 8

  • 1 سال پیش
  04:34
  • 7

  • 1 سال پیش
  Zwischenakt III...

  Zwischenakt III

  03:54
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:54
  • 6

  • 1 سال پیش
  Freudvoll und Leidvoll...

  Freudvoll und Leidvoll

  01:55
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:55
  • 9

  • 1 سال پیش
  Zwischenakt II...

  Zwischenakt II

  05:34
  • 9

  • 1 سال پیش
  05:34
  • 6

  • 1 سال پیش
  Zwischenakt I...

  Zwischenakt I

  03:39
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:39
  Die Trommel geruhret! (Klarchen)...

  Die Trommel geruhret! (Klarchen)

  02:57
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:57
  • 12

  • 1 سال پیش
  Ouverture...

  Ouverture

  09:03
  • 12

  • 1 سال پیش
  09:03
  • 38

  • 1 سال پیش
  باخ 15...

  باخ 15

  04:01
  • 38

  • 1 سال پیش
  04:01
  • 25

  • 1 سال پیش
  باخ 14...

  باخ 14

  07:42
  • 25

  • 1 سال پیش
  07:42
  • 17

  • 1 سال پیش
  باخ 13...

  باخ 13

  04:33
  • 17

  • 1 سال پیش
  04:33
  • 13

  • 1 سال پیش
  باخ 12...

  باخ 12

  07:28
  • 13

  • 1 سال پیش
  07:28
  • 10

  • 1 سال پیش
  باخ 11...

  باخ 11

  04:07
  • 10

  • 1 سال پیش
  04:07
  • 12

  • 1 سال پیش
  باخ 10...

  باخ 10

  08:39
  • 12

  • 1 سال پیش
  08:39
  • 11

  • 1 سال پیش
  باخ 9...

  باخ 9

  19:19
  • 11

  • 1 سال پیش
  19:19
  • 9

  • 1 سال پیش
  باخ 7...

  باخ 7

  08:32
  • 9

  • 1 سال پیش
  08:32
  • 16

  • 1 سال پیش
  باخ 7...

  باخ 7

  03:10
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:10
  • 11

  • 1 سال پیش
  باخ 6...

  باخ 6

  02:23
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:23
  • 11

  • 1 سال پیش
  باخ 5...

  باخ 5

  02:12
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:12
  • 11

  • 1 سال پیش
  باخ 4...

  باخ 4

  03:08
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:08
  • 14

  • 1 سال پیش
  باخ 3...

  باخ 3

  01:27
  • 14

  • 1 سال پیش
  01:27
  • 8

  • 1 سال پیش
  باخ 2...

  باخ 2

  04:58
  • 8

  • 1 سال پیش
  04:58
  • 27

  • 1 سال پیش
  باخ 1...

  باخ 1

  02:37
  • 27

  • 1 سال پیش
  02:37
  • 17

  • 1 سال پیش
  سمفونی 41...

  سمفونی 41

  06:34
  • 17

  • 1 سال پیش
  06:34
  • 9

  • 1 سال پیش
  سمفونی 41...

  سمفونی 41

  04:37
  • 9

  • 1 سال پیش
  04:37
  • 17

  • 1 سال پیش
  سمفونی 41...

  سمفونی 41

  07:34
  • 17

  • 1 سال پیش
  07:34
  • 12

  • 1 سال پیش
  سمفونی 41...

  سمفونی 41

  08:54
  • 12

  • 1 سال پیش
  08:54
  • 13

  • 1 سال پیش
  سمفونی 40...

  سمفونی 40

  06:52
  • 13

  • 1 سال پیش
  06:52
  • 13

  • 1 سال پیش
  سمفونی 40...

  سمفونی 40

  04:24
  • 13

  • 1 سال پیش
  04:24
  • 19

  • 1 سال پیش
  سمفونی 40...

  سمفونی 40

  07:31
  • 19

  • 1 سال پیش
  07:31
  • 36

  • 1 سال پیش
  سمفونی 40...

  سمفونی 40

  08:12
  • 36

  • 1 سال پیش
  08:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads