مباحث حقوقی قضایی

محمد ساکت - محمد زرگر
89
میانگین پخش
3.2K
تعداد پخش
72
دنبال کننده

مباحث حقوقی قضایی

محمد ساکت - محمد زرگر
89
میانگین پخش
3.2K
تعداد پخش
72
دنبال کننده

حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
06:38
 • 55

 • 1 سال پیش
06:38
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
19:33
 • 47

 • 1 سال پیش
19:33
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
13:25
 • 49

 • 1 سال پیش
13:25
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
16:17
 • 55

 • 1 سال پیش
16:17
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
11:50
 • 83

 • 1 سال پیش
11:50
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)...
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
21:35
 • 216

 • 1 سال پیش
21:35
 • 85

 • 2 سال پیش
مسائل حقوقی درباره جرائم اقتصادی...
مسائل حقوقی درباره جرائم اقتصادی
02:20:06
 • 85

 • 2 سال پیش
02:20:06
 • 93

 • 2 سال پیش
دوره آموزشی محاکم حقوقی با تدریس دکتر توکلی...
دوره آموزشی محاکم حقوقی با تدریس دکتر توکلی
02:01:06
 • 93

 • 2 سال پیش
02:01:06
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی...
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
01:00:34
 • 25

 • 2 سال پیش
01:00:34
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی...
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
10:39
 • 26

 • 2 سال پیش
10:39
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی...
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
01:00:34
 • 64

 • 2 سال پیش
01:00:34
اجرای احكام مدنی...
اجرای احكام مدنی
01:53:04
 • 461

 • 2 سال پیش
01:53:04
بررسی صلاحیت در رسیدگی به پرونده های قضایی...
بررسی صلاحیت در رسیدگی به پرونده های قضایی
01:34:27
 • 85

 • 2 سال پیش
01:34:27
دوره آموزشی عدالت ترمیمی با تدریس دکتر فرجیها...
دوره آموزشی عدالت ترمیمی با تدریس دکتر فرجیها
01:27:54
 • 32

 • 2 سال پیش
01:27:54
با تدریس دکتر توکلی...
با تدریس دکتر توکلی
01:53:51
 • 52

 • 2 سال پیش
01:53:51
دوره آموزشی عدالت ترمیمی با تدریس دکتر فرجیها...
دوره آموزشی عدالت ترمیمی با تدریس دکتر فرجیها
01:35:11
 • 28

 • 2 سال پیش
01:35:11
اجرای احكام مدنی...
اجرای احكام مدنی
02:34:22
 • 182

 • 3 سال پیش
02:34:22
مباحث حقوقی شورای حل اختلاف...
مباحث حقوقی شورای حل اختلاف
01:48:03
 • 73

 • 3 سال پیش
01:48:03
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و مواد مخدر...
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و موا...
40:01
 • 47

 • 3 سال پیش
40:01
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و مواد مخدر...
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و موا...
40:01
 • 44

 • 3 سال پیش
40:01
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و مواد مخدر...
تعامل قانون كاهش مجازات با قوانين قاچاق كالا و موا...
40:01
 • 73

 • 3 سال پیش
40:01
در این دوره، به بیان کاربردی امور دفتری شعب دادسراها پرداخته شده است...
در این دوره، به بیان کاربردی امور دفتری شعب دادسرا...
01:20:36
 • 88

 • 3 سال پیش
01:20:36
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی به تاریخ 19 تیرماه 1399 در دادگستری استان قزوین، برگزار شد....
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی ب...
47:17
 • 56

 • 3 سال پیش
47:17
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی به تاریخ 19 تیرماه 1399 در دادگستری استان قزوین، برگزار شد....
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی ب...
01:55:54
 • 75

 • 3 سال پیش
01:55:54
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی به تاریخ 19 تیرماه 1399 در دادگستری استان قزوین، برگزار شد....
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی ب...
07:55
 • 96

 • 3 سال پیش
07:55
طرق فوق العاده اعتراض به آراء حقوقی قطعی آقای محمد حسن اُمِّی ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود...
طرق فوق العاده اعتراض به آراء حقوقی قطعی آقای محمد...
01:33:19
 • 82

 • 3 سال پیش
01:33:19
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن با تدریس دکتر خدابخشی...
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن با تدریس دکتر خدا...
01:09:36
 • 87

 • 3 سال پیش
01:09:36
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
21:12
 • 99

 • 3 سال پیش
21:12
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
31:25
 • 80

 • 3 سال پیش
31:25
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
01:18:00
 • 82

 • 3 سال پیش
01:18:00
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
16:48
 • 59

 • 3 سال پیش
16:48
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
20:53
 • 87

 • 3 سال پیش
20:53
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
19:07
 • 67

 • 3 سال پیش
19:07
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
32:01
 • 83

 • 3 سال پیش
32:01
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
01:16:47
 • 89

 • 3 سال پیش
01:16:47
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مج...
دعاوی ثلاث با تدریس دکتر ادریسیان ***** ««با توجه...
42:07
 • 184

 • 3 سال پیش
42:07
shenoto-ads
shenoto-ads