مباحث حقوقی قضایی

مباحث حقوقی قضایی

محمد ساکت - محمد زرگر
48
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
53
دنبال کننده
مباحث حقوقی قضایی

مباحث حقوقی قضایی

محمد ساکت - محمد زرگر
48
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
53
دنبال کننده

حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 6
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
06:38
 • 27

 • 4 ماه پیش
06:38
حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 5
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
19:33
 • 27

 • 4 ماه پیش
19:33
حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 4
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
13:25
 • 26

 • 4 ماه پیش
13:25
حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 3
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
16:17
 • 43

 • 4 ماه پیش
16:17
حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 2
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
11:50
 • 74

 • 4 ماه پیش
11:50
حقوق شهروندی - حقوقی شهروندی 1
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
حقوق شهروندی (شورای حل اختلاف)
21:35
 • 177

 • 4 ماه پیش
21:35
جرائم اقتصادی
 • 48

 • 10 ماه پیش
مسائل حقوقی درباره جرائم اقتصادی
مسائل حقوقی درباره جرائم اقتصادی
02:20:06
 • 48

 • 10 ماه پیش
02:20:06
محاکم حقوقی
 • 61

 • 11 ماه پیش
دوره آموزشی محاکم حقوقی با تدریس دکتر توکلی
دوره آموزشی محاکم حقوقی با تدریس دکتر توکلی
02:01:06
 • 61

 • 11 ماه پیش
02:01:06
مباحث حقوقی ورشکستگی - ورشکستگی و امور تصفیه - دکتر نوابی 3
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
01:00:34
 • 9

 • 11 ماه پیش
01:00:34
مباحث حقوقی ورشکستگی - ورشکستگی و امور تصفیه - دکتر نوابی 2
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
مباحث حقوقی ورشکستگی با تدریس دکتر نوابی
10:39
 • 10

 • 11 ماه پیش
10:39
shenoto-ads
shenoto-ads