• 3 سال پیش

  • 84

  • 07:55

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مباحث حقوقی قضایی
2
2
0

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مباحث حقوقی قضایی
  • 07:55

  • 84

  • 3 سال پیش

توضیحات
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی به تاریخ 19 تیرماه 1399 در دادگستری استان قزوین، برگزار شد.

با صدای
دکتر طهماسبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads