• 2 سال پیش

  • 82

  • 07:55
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مباحث حقوقی قضایی
2
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
  • 07:55

  • 82

  • 2 سال پیش

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مباحث حقوقی قضایی
2

توضیحات
این دوره آموزشی، با تدریس جناب آقای دکتر طهماسبی به تاریخ 19 تیرماه 1399 در دادگستری استان قزوین، برگزار شد.

با صدای
دکتر طهماسبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads