• 3 سال پیش

  • 71

  • 01:33:19

طرق فوق العاده اعتراض به آراء حقوقی قطعی

مباحث حقوقی قضایی
2
2
0

طرق فوق العاده اعتراض به آراء حقوقی قطعی

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:33:19

  • 71

  • 3 سال پیش

توضیحات
طرق فوق العاده اعتراض به آراء حقوقی قطعی آقای محمد حسن اُمِّی ***** ««با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، این واحد آموزشی سعی دارد با تولید محتوای صوتی جدید و یا استفاده از محتواهای معتبر صوتی موجود در فضای اینترنت، به آموزش مجازی کارکنان سازمان اقدام نماید و کانال فعلی، در این راستا راه اندازی شده است.»»

shenoto-ads
shenoto-ads