• 2 سال پیش

  • 66

  • 01:48:03

مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

مباحث حقوقی قضایی
1
1
0

مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:48:03

  • 66

  • 2 سال پیش

توضیحات
مباحث حقوقی شورای حل اختلاف

با صدای
دکتر محمدمهدی توکلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads