حافظ پلاس

هدف حافظ
30
میانگین پخش
210
تعداد پخش
5
دنبال کننده

حافظ پلاس

هدف حافظ
30
میانگین پخش
210
تعداد پخش
5
دنبال کننده

روزی که بار دیگر هیجان بر بازار غلبه کرد! به تاریخ 11 خرداد 99
روزی که بار دیگر هیجان بر بازار غلبه کرد! به تاریخ...
00:00
 • 41

 • 2 سال پیش
00:00
روزی که حقیقی ها بازار را دست گرفتند! به تاریخ 10خرداد99
روزی که حقیقی ها بازار را دست گرفتند! به تاریخ 10خ...
00:00
 • 21

 • 2 سال پیش
00:00
چرا در بازار امروز، باز هم فشار عرضهافزایش یافت؟
چرا در بازار امروز، باز هم فشار عرضهافزایش یافت؟
00:00
 • 23

 • 2 سال پیش
00:00
منفی از جنس عدالت! به تاریخ 3 خرداد 99
منفی از جنس عدالت! به تاریخ 3 خرداد 99
00:00
 • 64

 • 2 سال پیش
00:00
شروعی دوباره تاریخ 7 اردیبهشت 99
شروعی دوباره تاریخ 7 اردیبهشت 99
00:00
 • 20

 • 2 سال پیش
00:00
آیا نرخ ارز اصلاح بازار را پایان می‌دهد ؟ تاریخ 31 اردیبهشت 99
آیا نرخ ارز اصلاح بازار را پایان می‌دهد ؟ تاریخ 31...
00:00
 • 19

 • 2 سال پیش
00:00
30 اردیبهشت 99 :اصلاحی از جنس پالایشگاه
30 اردیبهشت 99 :اصلاحی از جنس پالایشگاه
00:00
 • 22

 • 2 سال پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads