• 4 سال پیش

  • 22

  • 00:00

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
0
0
0

امروز در بازار سرمایه چه گذشت ؟

حافظ پلاس
  • 00:00

  • 22

  • 4 سال پیش

توضیحات
آیا نرخ ارز اصلاح بازار را پایان می‌دهد ؟ تاریخ 31 اردیبهشت 99

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads