از امام علی(ع) تا هو العلی العظیم

شیعه
29
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

از امام علی(ع) تا هو العلی العظیم

شیعه
29
میانگین پخش
1.9K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

#نماز

#نمازخوان

#اهل-نماز

سوال: چه کار کنیم که نوجوان و جوان ما نمازخوان و اهل نماز بشود؟

#نماز

#نمازخوان

#اهل-نماز

19:41
 • 6

 • 1 ماه پیش
19:41

برای آنانکه به دنبال حقیقت هستند.

.

سوال:

چرا امام علی(ع) امام متقیان است؟

آیا ...

برای آنانکه به دنبال حقیقت هستند.

.

14:54
 • 3

 • 1 ماه پیش
14:54

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_از_اهل_سنت


👈 سوال از اهل سنت_ جلسه پنجم

👌 لطفا بزرگان اهل سنت بیایند و پاسخ بدهند.‌


🍀🍀🍀

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_ا...

14:54
 • 4

 • 1 ماه پیش
14:54

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_از_اهل_سنت


👈 سوال از اهل سنت_ جلسه چهارم

👌 لطفا بزرگان اهل سنت بیایند و پاسخ بدهند.‌


🍀🍀🍀

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_ا...

08:43
 • 4

 • 1 ماه پیش
08:43

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_از_اهل_سنت


👈 سوال از اهل سنت_ جلسه سوم

👌 لطفا بزرگان اهل سنت بیایند و پاسخ بدهند.‌


🍀🍀🍀

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_ا...

12:30
 • 5

 • 1 ماه پیش
12:30

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_از_اهل_سنت


👈 سوال از اهل سنت_ جلسه دوم

👌 لطفا بزرگان اهل سنت بیایند و پاسخ بدهند.‌


🍀🍀🍀

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات

#سوال_ا...

12:55
 • 4

 • 1 ماه پیش
12:55

برای آنانکه به دنبال حقیقت هستند.

.

#امام_علی_ع

#شبهات_و_سوالات


👈 سوال از اهل سنت_ جلسه اول

👌 لطفا بزرگان اهل سنت بیایند و پاسخ بدهند.‌


�...

برای آنانکه به دنبال حقیقت هستند.

.

11:19
 • 5

 • 1 ماه پیش
11:19
 • 40

 • 2 ماه پیش

21:37
 • 40

 • 2 ماه پیش
21:37

✅ #پاسخ_به_شبهات

#شبهات_امامت

#نام_ائمه_در_قرآن


❌برای آنان که به دنبال حقیقت هستند❌


◀️◀️ پاسخ به شبهات امامت: 


⁉️ چرا نام ائ...

✅ #پاسخ_به_شبهات

#شبهات_امامت

#نام_...

08:34
 • 21

 • 3 ماه پیش
08:34

سوال: بعضی می گویند مساله امامت بر مسلمین یک قرارداد اجتماعی است و نه یک انتخاب الهی. پاسخ این افراد چیست؟

13:23
 • 25

 • 3 ماه پیش
13:23

متن سخنرانی در سایت

www.shiahonline.com

قرار دارد.

متن سخنرانی در سایت

www.shiahonline.com

26:46
 • 16

 • 4 ماه پیش
26:46

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

20:13
 • 41

 • 4 ماه پیش
20:13

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

14:36
 • 16

 • 4 ماه پیش
14:36

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

15:34
 • 15

 • 4 ماه پیش
15:34

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

10:06
 • 17

 • 4 ماه پیش
10:06

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

21:42
 • 15

 • 4 ماه پیش
21:42

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

22:53
 • 24

 • 4 ماه پیش
22:53

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

17:26
 • 17

 • 4 ماه پیش
17:26

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِل...

بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منت...

27:37
 • 18

 • 4 ماه پیش
27:37
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
22:53
 • 27

 • 6 ماه پیش
22:53
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
17:26
 • 24

 • 7 ماه پیش
17:26
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
27:37
 • 34

 • 7 ماه پیش
27:37
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در آیات قرآن" پنج برهان در ارتباط با اثبات امامت حضرت علی (ع) ارائه شده است‌. ○ قسمت اول برهان اول: برهان نفی اختیار انتخاب امام برهان دوم: مشرکانی که ...
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در...
15:08
 • 43

 • 8 ماه پیش
15:08
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در آیات قرآن" پنج برهان در ارتباط با اثبات امامت حضرت علی (ع) ارائه شده است‌. ○ قسمت اول برهان اول: برهان نفی اختیار انتخاب امام برهان دوم: مشرکانی که ...
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در...
08:07
 • 41

 • 8 ماه پیش
08:07
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در آیات قرآن" پنج برهان در ارتباط با اثبات امامت حضرت علی (ع) ارائه شده است‌. ○ قسمت اول برهان اول: برهان نفی اختیار انتخاب امام برهان دوم: مشرکانی که ...
بسمه تعالی در سلسله جلسات تحت عنوان"اثبات غدیر در...
12:43
 • 34

 • 8 ماه پیش
12:43
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
19:18
 • 53

 • 8 ماه پیش
19:18
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
23:32
 • 43

 • 8 ماه پیش
23:32
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
32:55
 • 34

 • 8 ماه پیش
32:55
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
28:12
 • 27

 • 8 ماه پیش
28:12
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سوالات مطرح شده ● کجای قرآن گفته شده که باید پوشش داشته باشیم؟ ● آیا حجاب مختص زنان پیامبر (ص) می‌باشد یا همه‌؟ ● آیا حجاب مختص مومنین است یا تمامی م...
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سو...
14:25
 • 40

 • 9 ماه پیش
14:25
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سوالات مطرح شده ● کجای قرآن گفته شده که باید پوشش داشته باشیم؟ ● آیا حجاب مختص زنان پیامبر (ص) می‌باشد یا همه‌؟ ● آیا حجاب مختص مومنین است یا تمامی م...
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سو...
16:10
 • 42

 • 9 ماه پیش
16:10
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سوالات مطرح شده ● کجای قرآن گفته شده که باید پوشش داشته باشیم؟ ● آیا حجاب مختص زنان پیامبر (ص) می‌باشد یا همه‌؟ ● آیا حجاب مختص مومنین است یا تمامی م...
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سو...
12:35
 • 38

 • 9 ماه پیش
12:35
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سوالات مطرح شده ● کجای قرآن گفته شده که باید پوشش داشته باشیم؟ ● آیا حجاب مختص زنان پیامبر (ص) می‌باشد یا همه‌؟ ● آیا حجاب مختص مومنین است یا تمامی م...
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سو...
14:51
 • 34

 • 9 ماه پیش
14:51
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سوالات مطرح شده ● کجای قرآن گفته شده که باید پوشش داشته باشیم؟ ● آیا حجاب مختص زنان پیامبر (ص) می‌باشد یا همه‌؟ ● آیا حجاب مختص مومنین است یا تمامی م...
بسمه تعالی پاسخ به شبهات و سوالات حجاب و عفاف سو...
09:25
 • 69

 • 9 ماه پیش
09:25
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
14:14
 • 22

 • 10 ماه پیش
14:14
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
21:02
 • 31

 • 10 ماه پیش
21:02
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظران می باشد که عمدتا بر اساس آیات قرآن و کتاب مکیال المکارم بیان می شود. در مورد کتاب مکیال المکارم آمده که: " مکیال المَکارِم فی فَوائد الدُّعاء لِ...
بسمه تعالی این آلبوم شامل سلسله مباحث وظایف منتظر...
14:30
 • 20

 • 10 ماه پیش
14:30
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومین علیهم السلام است که کمتر جایی آن را شنیده یا دیده اید. این حدیث از امام علی(ع) نقل شده که آن را برای طارق بیان فرمودند و سرشار از مضامین عالی معرفتی...
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومی...
14:20
 • 25

 • 10 ماه پیش
14:20
بسم الله الرحمن الرحیم در شب قدر چه می دهند و جقدر می دهند؟ ارتباط شب قدر و مودت اهل بیت علیهم السلام چیه؟ در این پادکست به این سوالات پاسخ داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم در شب قدر چه می دهند و ج...
17:36
 • 72

 • 11 ماه پیش
17:36
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومین علیهم السلام است که کمتر جایی آن را شنیده یا دیده اید. این حدیث از امام علی(ع) نقل شده که آن را برای طارق بیان فرمودند و سرشار از مضامین عالی معرفتی...
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومی...
18:09
 • 32

 • 11 ماه پیش
18:09
فرقه شیخیه یکی از فرق منحرف و ضاله شیعه است. در اینجا عقاید انحرافی فرقه شیخیه مطرح و با توجه به آیات قرآن و روایات رد می شوند.
فرقه شیخیه یکی از فرق منحرف و ضاله شیعه است. در ای...
18:00
 • 48

 • 1 سال پیش
18:00
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومین علیهم السلام است که کمتر جایی آن را شنیده یا دیده اید. این حدیث از امام علی(ع) نقل شده که آن را برای طارق بیان فرمودند و سرشار از مضامین عالی معرفتی...
حدیث طارق حدیثی در شناخت امام علی(ع) و دیگر معصومی...
15:35
 • 33

 • 1 سال پیش
15:35
shenoto-ads
shenoto-ads