فارکست

دانشگو
10
میانگین پخش
583
تعداد پخش
22
دنبال کننده

فارکست

دانشگو
10
میانگین پخش
583
تعداد پخش
22
دنبال کننده

قسمت ۸ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: کارکردها و چشم‌انداز رمزارزهارمزارزها چيستند و چه کارکردهایی دارند؟ فن‌آوری بلاک‌چین چگونه کار می‌کند؟ كدام ویژگی‌هاي اين فناوري آن را جایگزین نظامات مالي و نه...

قسمت ۸ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:

01:07:50
 • 55

 • 1 سال پیش
01:07:50
قسمت ۷ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: ادغام و تملیک؛ انگیزه‌ها و چالش‌هاادغام دو شرکت چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ تحت چه شرایطی یک شرکت به تملیک شرکت دیگر در می‌آید؟ انگیزه‌ی سهام‌داران از این که شرکت خود ر...

قسمت ۷ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: ادغ...

53:59
 • 21

 • 1 سال پیش
53:59
قسمت ۶ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: پلتفرم‌ها؛ انقلابی در بستر کسب‌و‌کارپلتفرم‌ها چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ این کسب و کارها در اقتصاد چقدر نقش دارند؟ چه چشم‌اندازی پیش‌روی این شرکت-بازارهاست؟...

قسمت ۶ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:&nbs...

01:07:41
 • 24

 • 1 سال پیش
01:07:41
قسمت ۵ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: شرکت‌های دولتی؛ نقش، مخاطرات و چشم‌انداز شرکت‌های دولتی میراث منقضی‌شده‌ی تاریخ اقتصادی جهانند یا هنوز هم در فعالیت‌های اقتصادی و مالي نقش ایفا می‌کنند؟ ا...

قسمت ۵ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:&nbs...

01:01:37
 • 24

 • 1 سال پیش
01:01:37
قسمت ۴ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:  نقش دولت در اقتصاد و کسب‌و‌کارآیا واقعا دوگانه‌ دولت-بازار بر نظام حکمرانی کشورها حاکم است؟ دولت چگونه نهادی است؟ بازار چه می‌کند؟ مردم و شرکت‌ها کجا هستند؟دو...

قسمت ۴ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:&nbs...

53:34
 • 24

 • 1 سال پیش
53:34
قسمت ۳ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: حقوق و پاداش مدیران ارشد اختلاف میان دریافتی مدیران با سایر کارمندان شرکت چقدر است؟ حقوق‌های نجومی از کجا می‌آیند؟ چه سازوکارها و نظام انگیزشی‌ای ارقام مرتبط ب...

قسمت ۳ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:

48:41
 • 20

 • 1 سال پیش
48:41
قسمت ۲ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:  بدهی؛ ابزار تأمین مالی آیا واقعا «بدهکار بنده‌ی طلب‌کار است»؟ بدهی چیست؟ چرا ایجاد می‌شود و چه منفعت‌ها و هزینه‌هایی دارد؟در این قسمت خواهیم دید که چگونه...

قسمت ۲ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی:&nbs...

46:15
 • 27

 • 1 سال پیش
46:15
قسمت ۱ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: تامین مالی زنجیره تولیددر این قسمت خواهیم دید چگونه شرکت‌های بزرگ و معتبر از قبیل کوکاکولا و اپل، به تامین مالی زنجیره تولید خود کمک می‌کنند و از آن منتفع می‌شوند.ت...

قسمت ۱ فصل ۱ فارکست اقتصادی و مالی: تام...

01:02:13
 • 44

 • 1 سال پیش
01:02:13
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
26:51
 • 16

 • 1 سال پیش
26:51
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
24:27
 • 18

 • 1 سال پیش
24:27
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
18:53
 • 8

 • 1 سال پیش
18:53
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
31:12
 • 4

 • 1 سال پیش
31:12
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
27:35
 • 5

 • 1 سال پیش
27:35
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
39:36
 • 4

 • 1 سال پیش
39:36
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
19:22
 • 7

 • 1 سال پیش
19:22
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
27:58
 • 3

 • 1 سال پیش
27:58
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
16:33
 • 3

 • 1 سال پیش
16:33
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
23:34
 • 3

 • 1 سال پیش
23:34
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
22:59
 • 2

 • 1 سال پیش
22:59
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
18:59
 • 4

 • 1 سال پیش
18:59
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
46:31
 • 2

 • 1 سال پیش
46:31
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
25:19
 • 2

 • 1 سال پیش
25:19
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
20:24
 • 3

 • 1 سال پیش
20:24
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
48:02
 • 2

 • 1 سال پیش
48:02
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
26:16
 • 4

 • 1 سال پیش
26:16
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
31:56
 • 8

 • 1 سال پیش
31:56
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
12:41
 • 5

 • 1 سال پیش
12:41
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
21:57
 • 3

 • 1 سال پیش
21:57
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
22:24
 • 3

 • 1 سال پیش
22:24
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
14:37
 • 1

 • 1 سال پیش
14:37
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
23:02
 • 5

 • 1 سال پیش
23:02
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
24:15
 • 3

 • 1 سال پیش
24:15
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
18:50
 • 3

 • 1 سال پیش
18:50
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
24:02
 • 3

 • 1 سال پیش
24:02
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
27:42
 • 4

 • 1 سال پیش
27:42
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
23:48
 • 4

 • 1 سال پیش
23:48
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
25:54
 • 11

 • 1 سال پیش
25:54
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
25:48
 • 4

 • 1 سال پیش
25:48
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
16:17
 • 3

 • 1 سال پیش
16:17
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
20:49
 • 3

 • 1 سال پیش
20:49
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
39:59
 • 3

 • 1 سال پیش
39:59
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
19:11
 • 2

 • 1 سال پیش
19:11
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
40:32
 • 3

 • 1 سال پیش
40:32
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
25:04
 • 2

 • 1 سال پیش
25:04
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
19:11
 • 4

 • 1 سال پیش
19:11
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
58:12
 • 4

 • 1 سال پیش
58:12
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
56:02
 • 5

 • 1 سال پیش
56:02
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
59:07
 • 9

 • 1 سال پیش
59:07
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
01:37:35
 • 8

 • 1 سال پیش
01:37:35
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)...
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپ...
01:28:12
 • 4

 • 1 سال پیش
01:28:12
shenoto-ads
shenoto-ads