• 1 سال پیش

  • 3

  • 20:49

فارکست - FARCAST S03-Week 02-قوی قرمز آزمایش‌های سیاستی در چین

فارکست
0
0
0

فارکست - FARCAST S03-Week 02-قوی قرمز آزمایش‌های سیاستی در چین

فارکست
  • 20:49

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)

با صدای
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads