• 6 ماه پیش

  • 1

  • 19:11
فارکست - FARCAST S03-Week 01-معایب و مزایای نمک‌زدایی آب دریا در کالیفرنیا

فارکست - FARCAST S03-Week 01-معایب و مزایای نمک‌زدایی آب دریا در کالیفرنیا

فارکست
0
فارکست - FARCAST S03-Week 01-معایب و مزایای نمک‌زدایی آب دریا در کالیفرنیا
0
0

فارکست - FARCAST S03-Week 01-معایب و مزایای نمک‌زدایی آب دریا در کالیفرنیا

فارکست
  • 19:11

  • 1

  • 6 ماه پیش

توضیحات
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)

با صدای
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads