• 4 ماه پیش

  • 2

  • 25:54
فارکست - FARCAST S03-Week 03-استراتژی جدید نوآوری در چین

فارکست - FARCAST S03-Week 03-استراتژی جدید نوآوری در چین

فارکست
0
فارکست - FARCAST S03-Week 03-استراتژی جدید نوآوری در چین
  • 25:54

  • 2

  • 4 ماه پیش

فارکست - FARCAST S03-Week 03-استراتژی جدید نوآوری در چین

فارکست
0

توضیحات
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)

با صدای
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads