• 4 ماه پیش

  • 1

  • 24:15
فارکست - FARCAST S03-Week 04-جدل اینشتین و برگسون در خصوص مفهوم زمان

فارکست - FARCAST S03-Week 04-جدل اینشتین و برگسون در خصوص مفهوم زمان

فارکست
0
فارکست - FARCAST S03-Week 04-جدل اینشتین و برگسون در خصوص مفهوم زمان
  • 24:15

  • 1

  • 4 ماه پیش

فارکست - FARCAST S03-Week 04-جدل اینشتین و برگسون در خصوص مفهوم زمان

فارکست
0

توضیحات
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)

با صدای
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads