Cinema Gap

Cinema Gap
  21
  میانگین پخش
  61
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها به نقد و گفتگو در مورد فیلمهای روز جهان به زبانی ساده میپردازیم امیدوارم مورد قبول طبع مشکل پسند دوستان قرار گیرد. با تشکر CinemaGap ...
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها ...
  32:30
  • 15

  • 8 سال پیش
  32:30
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها به نقد و گفتگو در مورد فیلمهای روز جهان به زبانی ساده میپردازیم امیدوارم مورد قبول طبع مشکل پسند دوستان قرار گیرد. با تشکر CinemaGap ...
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها ...
  31:31
  • 26

  • 8 سال پیش
  31:31
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها به نقد و گفتگو در مورد فیلمهای روز جهان به زبانی ساده میپردازیم امیدوارم مورد قبول طبع مشکل پسند دوستان قرار گیرد. با تشکر CinemaGap...
  با سلام خدمت همه دوستان ما در این سلسله برنامه ها ...
  40:37
  • 20

  • 8 سال پیش
  40:37
  shenoto-ads
  shenoto-ads