زبان چینی

mansoureh
  19
  میانگین پخش
  73
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  زبان چینی

  mansoureh
  19
  میانگین پخش
  73
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 12

  • 2 سال پیش
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  01:00
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:00
  • 18

  • 2 سال پیش
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  00:44
  • 18

  • 2 سال پیش
  00:44
  • 16

  • 2 سال پیش
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  00:32
  • 16

  • 2 سال پیش
  00:32
  • 27

  • 2 سال پیش
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  تقویت شنیداری فراگیران زبان چینی
  00:53
  • 27

  • 2 سال پیش
  00:53
  shenoto-ads
  shenoto-ads