چرخ و سفر

چرخ و سفر

حمید سلطان آبادیان
79
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
20
دنبال کننده
چرخ و سفر

چرخ و سفر

حمید سلطان آبادیان
79
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
20
دنبال کننده

قسمت چهاردهم - ورود به تایلند

در این قسمت اتفاقات روزهای چهلم، چهل و یکم، چهل و دوم و چهل و سوم از سفر با دوچرخه به کشورهای آسیا را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. دراین قسمت آخرین روز حضور د...

در این قسمت اتفاقات رو...

49:14
 • 14

 • 3 هفته پیش
49:14
قسمت سیزدهم - در بندر چیتاگونگ

در این قسمت اتفاقات روزهای سی و ششم، سی و هفتم، سی و هشتم و سی ونهم از سفر با دوچرخه به کشور هند و بنگلادش و نه کشور دیگر را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. خروج از داکا و رکاب زدن به سمت ...

در این قسمت اتفاقات روزهای سی و ششم، سی...

55:55
 • 13

 • 2 ماه پیش
55:55
قسمت دوازدهم - خروج از داکا
در این قسمت اتفاقات روزهای سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و سی و پنجم از سفر با دوچرخه به کشور هند و بنگلادش و نه کشور دیگر را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. اولین روزهای ورود به داکا، برنامه ریزی ب...
در این قسمت اتفاقات روزهای سی و دوم، سی و سوم، سی ...
32:00
 • 57

 • 3 ماه پیش
32:00
قسمت یازدهم - داکا
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست ونهم، سی ام و سی‌و یکم از سفر با دوچرخه به کشور هند و بنگلادش و نه کشور دیگر را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. اولین روزهای ورود به بنگلادش، مهمان شدن در یک روستای کو...
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست ونهم، سی ام و سی‌و...
53:21
 • 65

 • 4 ماه پیش
53:21
قسمت دهم - ورود به بنگلادش
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست وششم، بیست‌ وهفتم و بیست‌ وهشتم از سفر با دوچرخه به کشور هند و بنگلادش را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. آخرین روزهای حضور در هند، عبور از مرز و ورود به کشور دوم یعنی...
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست وششم، بیست‌ وهفتم ...
50:05
 • 109

 • 5 ماه پیش
50:05
قسمت نهم - در روستای پندیشور
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست و سوم، بیست‌ و چهارم و بیست‌ و پنجم از سفر با دوچرخه به کشور هند را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. حضور در روستای پندیشور که اهالی آن نوادگان ایرانیانی هستند که حدود ...
در این قسمت اتفاقات روزهای بیست و سوم، بیست‌ و چها...
55:00
 • 128

 • 6 ماه پیش
55:00
قسمت هشتم - در مسیر کلکته
در این قسمت اتفاقات روزهای بیستم، بیست‌ویکم و بیست‌ودوم از سفر با دوچرخه به کشور هند را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. دعوت به شیرچای با مراسم ویژه، یکشب طولانی و هیجان‌انگیز در یک خانه‌ی متروکه ، ت...
در این قسمت اتفاقات روزهای بیستم، بیست‌ویکم و بیست...
46:00
 • 89

 • 6 ماه پیش
46:00
قسمت هفتم - در بنارس
در این قسمت اتفاقات روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم از سفر با دوچرخه به کشور هند را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. در این قسمت ورود به بنارس یا شهر خدا و حضور در حاشیه رود گنگ. تماشای مراسم مرده‌سوزی د...
در این قسمت اتفاقات روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم ا...
46:46
 • 114

 • 7 ماه پیش
46:46
قسمت ششم - ارتباط بدون واژه‌ها
در این قسمت اتفاقات روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم از سفر با دوچرخه به کشور هند را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. در این قسمت میزبان یک دوست ناشنوا و مهربان هندی می‌شویم، به طور اتفاقی وارد یک ر...
در این قسمت اتفاقات روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانز...
39:25
 • 60

 • 7 ماه پیش
39:25
قسمت پنجم - عکاسی ممنوع
در این قسمت اتفاقات روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم از سفر با دوچرخه به کشور هند را از روی دفتر خاطراتم خواهم خواند. در این قسمت از آگرا خارج می شویم و به سمت کانپور حرکت می‌کنیم. ملاقات با پیرمرد چا...
در این قسمت اتفاقات روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزده...
40:00
 • 77

 • 7 ماه پیش
40:00
shenoto-ads
shenoto-ads