کلمات زندگی" ؛ "خبر خوب" ؛ "انجیل آهنگ ها" - زبانهای اصلی در ایران صحبت می شود" // "Words of Life"; "Good News"; "Gospel Songs" Major Languages Spoken in Iran /

Tze-John Liu
  3
  میانگین پخش
  153
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  کلمات زندگی" ؛ "خبر خوب" ؛ "انجیل آهنگ ها" - زبانهای اصلی در ایران صحبت می شود" // "Words of Life"; "Good News"; "Gospel Songs" Major Languages Spoken in Iran /

  Tze-John Liu
  3
  میانگین پخش
  153
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  Farsi(West) - "Invitation to Know Jesus Personally".3gp ...
  Farsi(West) - "Invitation to Know Jesus P...
  05:39
  • 21

  • 3 سال پیش
  05:39
  "There is a Longing in Our Hearts for You." Oh Jesus.3gp ...
  "There is a Longing in Our Hearts for You...
  03:09
  • 5

  • 3 سال پیش
  03:09
  [1]. "More than me"- Persian Hymn.mp4 // 15 اول قرنتيان ايش== 1. الآن ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می‌نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم می‌باشید، 2. و به...
  [1]. "More than me"- Persian Hymn.mp4 // ...
  03:33
  • 2

  • 3 سال پیش
  03:33
  "The two Roads" - Persian Language.3gp ...
  "The two Roads" - Persian Language.3gp ...
  14:24
  • 1

  • 3 سال پیش
  14:24
  "You Are With Me" - Farsi(Persian).mp4 ///. -AAA+ فصل 1 در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 2 همان در ابتدا نزد خدا بود. 3 همه‌چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد و به غیر از ا...
  "You Are With Me" - Farsi(Persian).mp4 /...
  02:32
  • 1

  • 3 سال پیش
  02:32
  Persian Christian Traditional Song.mp4 ...
  Persian Christian Traditional Song.mp4 ...
  04:27
  • 12

  • 3 سال پیش
  04:27
  "God Bless You"-Persian Gospel Song - Shadim Dar Khodawand.mp4 ...
  "God Bless You"-Persian Gospel Song - Sha...
  02:47
  • 7

  • 3 سال پیش
  02:47
  "Jesus Name is Great"-Persian Christian Song.mp4 ...
  "Jesus Name is Great"-Persian Christian S...
  04:20
  • 34

  • 3 سال پیش
  04:20
  ”King of My Heart“-Persian Christian Song.mp4 ...
  ”King of My Heart“-Persian Christian Song...
  03:45
  • 1

  • 3 سال پیش
  03:45
  "Good News"- Persian(Farsi).mp4 ...
  "Good News"- Persian(Farsi).mp4
  01:14:49
  • 1

  • 3 سال پیش
  01:14:49
  "Has the Bible Been Changed"-Farsi3gp ...
  "Has the Bible Been Changed"-Farsi3gp ...
  01:07:53
  • 1

  • 3 سال پیش
  01:07:53
  Farsi - "Words of Life 1".3gp ...
  Farsi - "Words of Life 1".3gp
  37:39
  • 3

  • 3 سال پیش
  37:39
  Farsi - فارسی - "Words of Life 2".3gp ...
  Farsi - فارسی - "Words of Life 2".3gp ...
  44:47
  • 1

  • 3 سال پیش
  44:47
  Farsi-فارسی -"Portrait of Jesus".3gp ...
  Farsi-فارسی -"Portrait of Jesus".3gp ...
  01:51:01
  • 1

  • 3 سال پیش
  01:51:01
  Farsi(فارسی) Songs-"Treasure of Jesus".mp4 ...
  Farsi(فارسی) Songs-"Treasure of Jesus".mp...
  46:16
  • 1

  • 3 سال پیش
  46:16
  [2]."You Are in Agony"/Azerbaijan-شما در حال عذاب هستید. // 15 E Kraisɨn nɨghnɨzim ko arazimɨn gɨn mangam==//1. gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim itiba, gumazamizir gavgaviba puvatɨziba, men osɨ...
  [2]."You Are in Agony"/Azerbaijan-شما در ...
  02:00
  • 0

  • 3 سال پیش
  02:00
  "You Are Great"-Azerbaijani Hymn(شما عالی هستید).mp4 ...
  "You Are Great"-Azerbaijani Hymn(شما عالی...
  03:52
  • 0

  • 3 سال پیش
  03:52
  "God You Are Beautiful!"-Azerbaijan Christian Devine.mp4 ...
  "God You Are Beautiful!"-Azerbaijan Chris...
  05:00
  • 0

  • 3 سال پیش
  05:00
  "Light Hair Star"-Azerbaijan Hymn(ستاره مو سبک).mp4 ...
  "Light Hair Star"-Azerbaijan Hymn(ستاره م...
  03:41
  • 0

  • 3 سال پیش
  03:41
  "The Two Roads"-Azerbaijani South(Afshari).mp3 ...
  "The Two Roads"-Azerbaijani South(Afshari...
  06:05
  • 0

  • 3 سال پیش
  06:05
  "Words of Life"-Azerbaijani, South(Shahsavani)-آذربایجانجا ...
  "Words of Life"-Azerbaijani, South(Shahsa...
  39:11
  • 0

  • 3 سال پیش
  39:11
  "Good News"-Azerbaijani South Shahsavani.3gp ...
  "Good News"-Azerbaijani South Shahsavani....
  31:03
  • 0

  • 3 سال پیش
  31:03
  "Words of Life"-Azerbaijani(Afshari)-آذربایجانجا ...
  "Words of Life"-Azerbaijani(Afshari)-آذر...
  39:11
  • 0

  • 3 سال پیش
  39:11
  "Good News"-Azerbaijan(Afshari).3gp ...
  "Good News"-Azerbaijan(Afshari).3gp ...
  29:50
  • 0

  • 3 سال پیش
  29:50
  Azerbaijani South - "Message".mp3 ...
  Azerbaijani South - "Message".mp3
  03:14
  • 1

  • 3 سال پیش
  03:14
  [3]. Kurdish Hymn/Kürt İlahi.mp4 // 15 - Rabûna Mesîh // 1. Niha birano, ez wê Mizgîniya ku min da we û we jî qebûl kir û hûn tê de dimînin, bi we didim zanîn. 2. Eger hûn wê Mizgîniya ku min...
  [3]. Kurdish Hymn/Kürt İlahi.mp4 // 15 - ...
  04:01
  • 0

  • 3 سال پیش
  04:01
  "The Lost Sheep"-Behdini(Kermancî)-گوسفند گمشده-.mp3 ...
  "The Lost Sheep"-Behdini(Kermancî)-گوسفن...
  06:28
  • 0

  • 3 سال پیش
  06:28
  "Hope for Kurds"-Kurdish Christian Music(برای کردها امیدوارم).mp4 ...
  "Hope for Kurds"-Kurdish Christian Music(...
  03:26
  • 0

  • 3 سال پیش
  03:26
  Kurdish Christian Music.mp4 ...
  Kurdish Christian Music.mp4
  04:52
  • 0

  • 3 سال پیش
  04:52
  Kurdi(Sorani)-"What Do You Know About Christ"-كوردي ...
  Kurdi(Sorani)-"What Do You Know About Chr...
  54:10
  • 0

  • 3 سال پیش
  54:10
  Kurmanji- "Good News"-مزگینا ئینجیلی ...
  Kurmanji- "Good News"-مزگینا ئینجیلی ...
  01:10:09
  • 0

  • 3 سال پیش
  01:10:09
  "The Two Roads"-Kurmanji Standard.mp3 ...
  "The Two Roads"-Kurmanji Standard.mp3 ...
  13:26
  • 0

  • 3 سال پیش
  13:26
  Kermanci(Behdini)-"Words of Life".3gp ...
  Kermanci(Behdini)-"Words of Life".3gp ...
  19:24
  • 2

  • 3 سال پیش
  19:24
  "Good News"-Kurdi(Sorani)-ۆش-كوردي هه والێكى-ح ...
  "Good News"-Kurdi(Sorani)-ۆش-كوردي هه وال...
  54:21
  • 1

  • 3 سال پیش
  54:21
  "Words of Life"-Kurdi:Kermanshahi-کُردی کرمانشاهی ...
  "Words of Life"-Kurdi:Kermanshahi-کُردی ک...
  31:25
  • 0

  • 3 سال پیش
  31:25
  "Words of Life"-Kurdi:Khorrassani-کُردی خُراسانی ...
  "Words of Life"-Kurdi:Khorrassani-کُردی خ...
  14:58
  • 0

  • 3 سال پیش
  14:58
  [4]."Words of Life"- Gilaki-مازندرانی ...
  [4]."Words of Life"- Gilaki-مازندرانی ...
  22:25
  • 1

  • 3 سال پیش
  22:25
  "The Gospel of John" in Gilaki No.1 ...
  "The Gospel of John" in Gilaki No.1 ...
  03:57
  • 0

  • 3 سال پیش
  03:57
  Gospel of John-Gilaki No.2 İncil John Gilaki.3gp ...
  Gospel of John-Gilaki No.2 İncil John Gil...
  02:07
  • 0

  • 3 سال پیش
  02:07
  Gospel of John-Gilaki No.3 خدا بره به گیلکی. ...
  Gospel of John-Gilaki No.3 خدا بره به گیل...
  02:06
  • 1

  • 3 سال پیش
  02:06
  [5]."Like Good Samaritan"-Mazandarani language.3gp ...
  [5]."Like Good Samaritan"-Mazandarani lan...
  02:34
  • 0

  • 3 سال پیش
  02:34
  Mazandarani Important News-Önemli haberler.mp4 ...
  Mazandarani Important News-Önemli haberle...
  09:16
  • 0

  • 3 سال پیش
  09:16
  Gilaki Language - "Blood Sacrifice" - "The Prophets' Story" mp4 ...
  Gilaki Language - "Blood Sacrifice" - "T...
  22:46
  • 1

  • 3 سال پیش
  22:46
  Mazandarani-"گیلَکی"-"Words of Life".mp4 ...
  Mazandarani-"گیلَکی"-"Words of Life".mp4 ...
  09:00
  • 1

  • 3 سال پیش
  09:00
  [6]."Words of Life"- Lori(Lur, Luri).3gp ...
  [6]."Words of Life"- Lori(Lur, Luri).3gp ...
  22:06
  • 34

  • 3 سال پیش
  22:06
  Dear Northern Lors(Luri)! Important News.3gp ...
  Dear Northern Lors(Luri)! Important News....
  09:50
  • 1

  • 3 سال پیش
  09:50
  Luri Northern of Iran - "Blood Sacrifice" - The Prophets' Story.mp4 ...
  Luri Northern of Iran - "Blood Sacrifice"...
  10:14
  • 0

  • 3 سال پیش
  10:14
  Arabic Gospel Song - "Matthew 5:14-19 (Arabic) متى ٥ ١٤-١٩-.mp4 ...
  Arabic Gospel Song - "Matthew 5:14-19 (Ar...
  04:45
  • 0

  • 3 سال پیش
  04:45
  "Christ is Risen from the Dead"-Arabic Hymn ...
  "Christ is Risen from the Dead"-Arabic Hy...
  05:01
  • 2

  • 3 سال پیش
  05:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads