کتاب صوتی یازده دقیقه

کتاب صوتی یازده دقیقه

  10
  میانگین پخش
  139
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  کتاب صوتی یازده دقیقه

  کتاب صوتی یازده دقیقه

  10
  میانگین پخش
  139
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  39_40 کتاب صوتی یازده دقیقه فصل

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 39-40

  اثر پائولو کوئیلو 

   گوینده:آناهیتا حسینی

  تنظیم : محمد روحنواز

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 39-4...

  19:00
  • 7

  • 3 ماه پیش
  19:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 36 تا 38

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 36-38

  اثر پائولو کوئیلو 

   گوینده:آناهیتا حسینی

  تنظیم : محمد روحنواز

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 36-3...

  28:00
  • 4

  • 4 ماه پیش
  28:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 32تا35

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 32-35

  اثر پائولو کوئیلو 

   گوینده:آناهیتا حسینی

  تنظیم : محمد روحنواز

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 32-3...

  34:00
  • 10

  • 4 ماه پیش
  34:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 30-31

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 30 و 31

  اثر پائولو کوئیلو 

   گوینده:آناهیتا حسینی

  تنظیم : محمد روحنواز

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 30 و 31

  اثر پائ...

  26:00
  • 7

  • 5 ماه پیش
  26:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل26تا29

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 26 تا 29

  اثر پائولو کوئیلو 

   گوینده:آناهیتا حسینی

  تنظیم : محمد روحنواز

  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 26 تا 29

  ا...

  15:00
  • 14

  • 5 ماه پیش
  15:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 25

  فصل بیست و پنجم کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده: خانم آناهیتا حسینی تنظیم : محمد روحنواز

  فصل بیست و پنجم کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائول...

  40:30
  • 5

  • 5 ماه پیش
  40:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل 23و24

  یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده نیلوفر نصیری تنظیم محمد روحنواز

  یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده نیلوفر نصی...

  14:00
  • 12

  • 9 ماه پیش
  14:00
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل نوزدهم تا بیست و دوم
  یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده نیلوفر نصیری تنظیم کننده محمد روحنواز
  یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده نیلوفر نصیری...
  18:30
  • 13

  • 9 ماه پیش
  18:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل هفدهم و هجدهم
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل ۱۷و۱۸ گوینده این قسمت خانم نیلوفر نصیری هستند.
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل ۱۷و۱۸ گوینده این قسمت خا...
  26:30
  • 12

  • 9 ماه پیش
  26:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل سیزدهم تا شانزدهم
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده مینا شجاعی فر تنظیم محمد روحنواز
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده م...
  33:30
  • 18

  • 1 سال پیش
  33:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل هشتم تا دوازدهم
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده مینا شجاعی فر تنظیم کننده محمد روحنواز
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده م...
  24:30
  • 17

  • 1 سال پیش
  24:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل ششم و هفتم
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده مینا شجاعی فر تنظیم کننده محمد روحنواز
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده م...
  22:30
  • 14

  • 1 سال پیش
  22:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل دوم تا پنجم
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده مینا شجاعی فر تنظیم کننده محمد روحنواز
  کتاب صوتی یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو گوینده م...
  28:30
  • 6

  • 1 سال پیش
  28:30
  کتاب صوتی یازده دقیقه فصل اول
  فصل اول اثر: پائولو کوئیلو گوینده: مینا شجاعی فر تنظیم: محمد روحنواز
  فصل اول اثر: پائولو کوئیلو گوینده: مینا شجاعی فر ت...
  25:16
  • 5

  • 1 سال پیش
  25:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads