کافه یک فنجان آرامش

Sanaz Eghtesadinia 2023
  21
  میانگین پخش
  202
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  کافه یک فنجان آرامش

  Sanaz Eghtesadinia 2023
  21
  میانگین پخش
  202
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  • 58

  • 1 سال پیش
  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «سرزمین من » از داوود سرخوشموسیقی پایانی، زمزمه قطعه «سرزمین من » توسط دختران افغان در میدان هوایی کابل...

  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «سرزمین من » از د...

  09:56
  • 58

  • 1 سال پیش
  09:56
  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «فردا سراغ من بیا » از علی عظیمی و محسن نامجوموسیقی پایانی، اجرای فارسی «بلا چاو‌» از بهین و ثمین بلوری...

  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «فردا سراغ من بیا...

  11:38
  • 29

  • 1 سال پیش
  11:38
  • 15

  • 1 سال پیش
  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «همراه شوعزیز » از استاد شجریان با اجرای بچه های مدرسه فارسی آموزی پردیس به رهبری پرهام حقیقی«موسیقی پایانی از ثمین باغچه بان «جای آهو...

  موسیقی ابتدای این اپیزود قطعه «همراه شوعزیز » ا...

  11:35
  • 15

  • 1 سال پیش
  11:35
  موسیقی این اپیزود از ایندو و حسین منصوری « شرقی غمگین» با خاطره فریدون فرخزاد...

  موسیقی این اپیزود از ایندو و حسین منصوری « شرقی...

  11:35
  • 20

  • 1 سال پیش
  11:35
  • 11

  • 1 سال پیش
  «موسیقی این اپیزود از دنگ شو «آب و آتش...

  «موسیقی این اپیزود از دنگ شو «آب و آتش

  10:24
  • 11

  • 1 سال پیش
  10:24
  • 17

  • 1 سال پیش
  «موسیقی این اپیزود از آرتوش «نفرین...

  «موسیقی این اپیزود از آرتوش «نفرین

  10:18
  • 17

  • 1 سال پیش
  10:18
  • 10

  • 1 سال پیش
  «موسیقی این اپیزود از داریوش و فرامز اصلانی «آی عشق...

  «موسیقی این اپیزود از داریوش و فرامز اصلانی «آی...

  10:27
  • 10

  • 1 سال پیش
  10:27
  • 14

  • 1 سال پیش
  «موسیقی این اپیزود از مرجان فرساد «خونه ی ما...

  «موسیقی این اپیزود از مرجان فرساد «خونه ی ما

  10:32
  • 14

  • 1 سال پیش
  10:32
  • 7

  • 1 سال پیش
  Elton John (Sacrifice) موسیقی این اپیزود از...

  Elton John (Sacrifice) موسیقی این اپیزود از

  10:17
  • 7

  • 1 سال پیش
  10:17
  • 21

  • 1 سال پیش
  «موسیقی این اپیزود از گروه پالت - «نرو بمان...

  «موسیقی این اپیزود از گروه پالت - «نرو بمان

  11:09
  • 21

  • 1 سال پیش
  11:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads