پادکست گپ دایو GapDive Podcast

melodive
  2
  میانگین پخش
  94
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  پادکست گپ دایو GapDive Podcast

  melodive
  2
  میانگین پخش
  94
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  گپ دایو قسمت (63) | بررسی انیمیشن آمریکایی Blood of Zeus...
  گپ دایو قسمت (63) | بررسی انیمیشن آمریکایی Blood o...
  29:10
  • 2

  • 2 سال پیش
  29:10
  گپ دایو قسمت (62) | بررسی موسیقی انیمیشن Soul...
  گپ دایو قسمت (62) | بررسی موسیقی انیمیشن Soul
  22:47
  • 2

  • 2 سال پیش
  22:47
  پادکست گپ دایو (61) بررسی موسیقی فیلم Tenet...
  پادکست گپ دایو (61) بررسی موسیقی فیلم Tenet
  39:56
  • 3

  • 2 سال پیش
  39:56
  گپ دایو قسمت (60) | بررسی موسیقی فیلم نجات سرباز رایان...
  گپ دایو قسمت (60) | بررسی موسیقی فیلم نجات سرباز ر...
  26:39
  • 2

  • 2 سال پیش
  26:39
  گپ دایو قسمت (59) | بررسی موسیقی فیلم Gangs of New York (دارودسته‌های نیویورکی)...
  گپ دایو قسمت (59) | بررسی موسیقی فیلم Gangs of New...
  30:39
  • 1

  • 3 سال پیش
  30:39
  پادکست گپ دایو 58 | بررسی موسیقی متن فیلم "چشم اندازی در مه"...
  پادکست گپ دایو 58 | بررسی موسیقی متن فیلم "چشم اند...
  29:10
  • 3

  • 3 سال پیش
  29:10
  پادکست گپ دایو 57 | بررسی موسیقی متن فیلم sleepy hollow...
  پادکست گپ دایو 57 | بررسی موسیقی متن فیلم sleepy h...
  24:59
  • 0

  • 3 سال پیش
  24:59
  پادکست گپ دایو 56 | بررسی موسیقی متن بازی Last Of Us...
  پادکست گپ دایو 56 | بررسی موسیقی متن بازی Last Of ...
  28:12
  • 2

  • 3 سال پیش
  28:12
  پادکست گپ دایو 55 | بررسی موسیقی متن فیلم the village...
  پادکست گپ دایو 55 | بررسی موسیقی متن فیلم the vill...
  28:31
  • 2

  • 3 سال پیش
  28:31
  پادکست گپ دایو (54) | موسیقی متن فیلم های ماتریکس...
  پادکست گپ دایو (54) | موسیقی متن فیلم های ماتریکس
  38:54
  • 0

  • 3 سال پیش
  38:54
  پادکست گپ دایو (53) | موسیقی متن ارابه های آتش...
  پادکست گپ دایو (53) | موسیقی متن ارابه های آتش
  21:55
  • 0

  • 3 سال پیش
  21:55
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 52 - موسیقی بازی فاینال فانتزی...
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 52 - موسیقی بازی فاینال ...
  41:09
  • 1

  • 3 سال پیش
  41:09
  پادکست گپ دایو (51) بررسی موسیقی متن بینوایان؛...
  پادکست گپ دایو (51) بررسی موسیقی متن بینوایان؛
  34:40
  • 1

  • 3 سال پیش
  34:40
  پادکست گپ دایو (50) بررسی موسیقی متن فیلم دور افتاده؛...
  پادکست گپ دایو (50) بررسی موسیقی متن فیلم دور افتا...
  25:18
  • 1

  • 3 سال پیش
  25:18
  پادکست گپ دایو (49) بررسی موسیقی متن فیلم مرد نامرئی؛...
  پادکست گپ دایو (49) بررسی موسیقی متن فیلم مرد نامر...
  17:57
  • 0

  • 3 سال پیش
  17:57
  پادکست گپ دایو (48) بررسی کارنامه و آثار الکساندر دسپلا؛...
  پادکست گپ دایو (48) بررسی کارنامه و آثار الکساندر ...
  35:02
  • 1

  • 3 سال پیش
  35:02
  پادکست گپ دایو 47| بررسی کارنامه آهنگساز لالالند؛...
  پادکست گپ دایو 47| بررسی کارنامه آهنگساز لالالند؛
  32:21
  • 2

  • 4 سال پیش
  32:21
  پادکست گپ دایو46| بررسی نامزدهای بهترین موسیقی متن در اسکار 2020؛...
  پادکست گپ دایو46| بررسی نامزدهای بهترین موسیقی متن...
  39:57
  • 0

  • 4 سال پیش
  39:57
  Togo پادکست گپ دایو 45| بررسی موسیقی متن فیلم توگو...
  Togo پادکست گپ دایو 45| بررسی موسیقی متن فیلم توگو
  22:21
  • 2

  • 4 سال پیش
  22:21
  Terminator پادکست گپ دایو 44| بررسی موسیقی متن فیلم‌های ترمیناتور...
  Terminator پادکست گپ دایو 44| بررسی موسیقی متن فیل...
  51:10
  • 2

  • 4 سال پیش
  51:10
  (Se7en) پادکست گپ دایو 43| بررسی موسیقی متن فیلم هفت...
  (Se7en) پادکست گپ دایو 43| بررسی موسیقی متن فیلم ه...
  20:39
  • 2

  • 4 سال پیش
  20:39
  (The Irishman)پادکست گپ دایو (42) بررسی موسیقی متن فیلم مرد ایرلندی ...
  (The Irishman)پادکست گپ دایو (42) بررسی موسیقی متن...
  19:24
  • 2

  • 4 سال پیش
  19:24
  گپ دایو (41) بررسی کارنامه جان ویلیامز آهنگساز فهرست شیندلر؛ (بخش پایانی)...
  گپ دایو (41) بررسی کارنامه جان ویلیامز آهنگساز فه...
  24:47
  • 0

  • 4 سال پیش
  24:47
  پادکست گپ دایو 41| بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز؛ (بخش دوم)...
  پادکست گپ دایو 41| بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز؛...
  15:09
  • 0

  • 4 سال پیش
  15:09
  پادکست گپ دایو (38) بررسی کارنامه فیلیپ گلس آهنگساز نمایش ترومن؛‌ (بخش پایانی)...
  پادکست گپ دایو (38) بررسی کارنامه فیلیپ گلس آهنگسا...
  19:06
  • 0

  • 4 سال پیش
  19:06
  پادکست گپ دایو (41) بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز آهنگساز جنگ ستارگان؛ (بخش اول)...
  پادکست گپ دایو (41) بررسی کارنامه هنری جان ویلیامز...
  16:43
  • 0

  • 4 سال پیش
  16:43
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 40 | ترسناک‌ترین فیلم‌های سینمایی 2019 ...
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 40 | ترسناک‌ترین فیلم‌ها...
  22:05
  • 0

  • 4 سال پیش
  22:05
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش دوم)...
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش ...
  21:06
  • 0

  • 4 سال پیش
  21:06
  قسمت 39 | جوکر 2019 (اسپویلی در کار نیست)...
  قسمت 39 | جوکر 2019 (اسپویلی در کار نیست)
  20:43
  • 2

  • 4 سال پیش
  20:43
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش اول)...
  پادکست موسیقی متن گپ‌دایو 38 | اصوات شیشه ای (بخش ...
  18:55
  • 2

  • 4 سال پیش
  18:55
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش سوم)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراست...
  11:10
  • 1

  • 4 سال پیش
  11:10
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش دوم)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراست...
  17:21
  • 6

  • 4 سال پیش
  17:21
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراستلار(بخش اول)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (37) موسیقی متن فیلم اینتراست...
  12:59
  • 9

  • 4 سال پیش
  12:59
  پادکست فارسی گپ‌دایو (36) گودزیلا پادشاه هیولاها...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (36) گودزیلا پادشاه هیولاها
  15:30
  • 5

  • 4 سال پیش
  15:30
  پادکست فارسی گپ‌دایو (35) هانس زیمر، نابغه‌ای در موسیقی متن...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (35) هانس زیمر، نابغه‌ای در م...
  12:24
  • 5

  • 4 سال پیش
  12:24
  پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش دوم)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (ب...
  15:06
  • 1

  • 4 سال پیش
  15:06
  پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (بخش اول)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (34) دراکولا و سینمای وحشت (ب...
  13:03
  • 2

  • 4 سال پیش
  13:03
  پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش دوم)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور...
  15:34
  • 0

  • 4 سال پیش
  15:34
  پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور (بخش اول)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (33) بررسی فیلم های شاه آرتور...
  07:56
  • 3

  • 4 سال پیش
  07:56
  پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش دوم)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش دو...
  15:39
  • 0

  • 4 سال پیش
  15:39
  پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش اول)...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (32) بررسی فیلم درخشش (بخش او...
  12:47
  • 0

  • 4 سال پیش
  12:47
  پادکست فارسی گپ‌دایو (31) بررسی فیلم های کوئنتین تارانتینو...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (31) بررسی فیلم های کوئنتین ت...
  18:31
  • 3

  • 4 سال پیش
  18:31
  پادکست فارسی گپ‌دایو (30) بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش سوم) ...
  پادکست فارسی گپ‌دایو (30) بررسی موسیقی فیلم بابل (...
  09:39
  • 1

  • 4 سال پیش
  09:39
  پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش دوم)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (ب...
  10:10
  • 0

  • 4 سال پیش
  10:10
  پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (بخش اول)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 30 | بررسی موسیقی فیلم بابل (ب...
  10:46
  • 1

  • 4 سال پیش
  10:46
  پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش دوم)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو...
  15:29
  • 0

  • 4 سال پیش
  15:29
  پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو (بخش اول)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 29 | بررسی سبک آهنگسازی کیتارو...
  12:27
  • 0

  • 4 سال پیش
  12:27
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش چهارم)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی ت...
  12:28
  • 0

  • 4 سال پیش
  12:28
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش سوم)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی ت...
  13:19
  • 1

  • 4 سال پیش
  13:19
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی تاج و تخت (بخش دوم)...
  پادکست گپ‌دایو قسمت 28 | بررسی موسیقی سریال بازی ت...
  12:47
  • 1

  • 4 سال پیش
  12:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads