پادکست قندهار

[]
  11
  میانگین پخش
  61
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  مصاحبه با رحمان حسینی...
  مصاحبه با رحمان حسینی
  39:06
  • 23

  • 3 سال پیش
  39:06
  مصاحبه با مریم، یک هزاره...
  مصاحبه با مریم، یک هزاره
  26:47
  • 2

  • 3 سال پیش
  26:47
  نسیم لومانی – غزنی – لومان...
  نسیم لومانی – غزنی – لومان
  25:22
  • 11

  • 5 سال پیش
  25:22
  اپیزود ۳ – محسن...
  اپیزود ۳ – محسن
  32:19
  • 5

  • 5 سال پیش
  32:19
  پرنده‌ی مهاجر برایمان گفت...
  پرنده‌ی مهاجر برایمان گفت
  27:57
  • 7

  • 5 سال پیش
  27:57
  سفری به قندهار...
  سفری به قندهار
  37:48
  • 13

  • 5 سال پیش
  37:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads