پادکست روانشناسی بهروان

© behravan podcast
  26
  میانگین پخش
  357
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  پادکست روانشناسی بهروان

  © behravan podcast
  26
  میانگین پخش
  357
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  Episode 14 Betrayal خیانت...
  Episode 14 Betrayal خیانت
  04:25
  • 47

  • 3 سال پیش
  04:25
  Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد...
  Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد
  07:37
  • 28

  • 4 سال پیش
  07:37
  Episode 12 suicide خودکشی...
  Episode 12 suicide خودکشی
  06:58
  • 19

  • 4 سال پیش
  06:58
  Episode 11 marijuana ماری جوانا و مصرف آن...
  Episode 11 marijuana ماری جوانا و مصرف آن
  05:45
  • 21

  • 4 سال پیش
  05:45
  Episode 10 Failure and Success شکست و موفقیت...
  Episode 10 Failure and Success شکست و موفقیت
  05:52
  • 16

  • 4 سال پیش
  05:52
  • 22

  • 4 سال پیش
  Episode 9 حسادت...
  Episode 9 حسادت
  10:32
  • 22

  • 4 سال پیش
  10:32
  • 38

  • 4 سال پیش
  Episode 8 اضطراب...
  Episode 8 اضطراب
  06:48
  • 38

  • 4 سال پیش
  06:48
  Episode 7 مرز بین استفاده و سؤاستفاده...
  Episode 7 مرز بین استفاده و سؤاستفاده
  07:06
  • 38

  • 4 سال پیش
  07:06
  Episode 6 مادران تنها...
  Episode 6 مادران تنها
  07:31
  • 21

  • 4 سال پیش
  07:31
  Episode 5 هدیه گرفتن...
  Episode 5 هدیه گرفتن
  03:27
  • 20

  • 4 سال پیش
  03:27
  • 20

  • 4 سال پیش
  Episode 4 خیانت...
  Episode 4 خیانت
  09:55
  • 20

  • 4 سال پیش
  09:55
  Episode 3 دروغگویی...
  Episode 3 دروغگویی
  09:16
  • 12

  • 4 سال پیش
  09:16
  Episode 2 دوستی دختر و پسر...
  Episode 2 دوستی دختر و پسر
  13:21
  • 22

  • 4 سال پیش
  13:21
  Episode 1 ازدواج سفید...
  Episode 1 ازدواج سفید
  08:45
  • 33

  • 4 سال پیش
  08:45
  shenoto-ads
  shenoto-ads