پادکست به تدریج

  1
  میانگین پخش
  2
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  پادکست به تدریج

  1
  میانگین پخش
  2
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  بررسی تاثیر گروه‌های سیاسی بر سندیکاهای کارگری از شهریور۱۳۲۰ تا آبان ۱۳۵۶توضیحاتیک  - مصاحبه با جواد مهران‌گهر / ما هنوز امیدواریم/ روزنامه کارگزاران http://www.ofros.com/mosahebe/mvali_mehrang...

  بررسی تاثیر گروه‌های سیاسی بر سندیکاهای کارگر...

  36:15
  • 1

  • 1 سال پیش
  36:15
  گزارشی از کارخانه «صنایع چوبی ایران» در بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹توضیحاتیک_ ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، نشر نی، ترجمه احمد گل‌محمدی، محمدابراهیم فتاحیدو_ تاریخ ایران مدرن، یرواند آبراهامی...

  گزارشی از کارخانه «صنایع چوبی ایران» در بین س...

  36:15
  • 0

  • 1 سال پیش
  36:15
  گزارشی از شرایط کار و استخدام کارگران شهرداری صفحه پادکست به تدریج در سایت حامی باشhttps://hamibash.com/betadrij ...

  گزارشی از شرایط کار و استخدام کارگران شهرداری...

  40:45
  • 1

  • 3 سال پیش
  40:45
  معرفی و بررسی نهادها‌ی کارگری مجتمع هفت‌‌تپه از ۸۷ تا ۹۷ ...
  معرفی و بررسی نهادها‌ی کارگری مجتمع هفت‌‌تپه از ...
  36:15
  • 0

  • 4 سال پیش
  36:15
  بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در سال ۹۷ ...
  بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در سال ۹۷
  01:22:26
  • 0

  • 4 سال پیش
  01:22:26
  بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ...
  بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در فاصله سا...
  36:16
  • 0

  • 4 سال پیش
  36:16
  مقدمه‌ مجموعه‌ای چهار قسمتی درباره کارگران مجتمع هفت‌تپه ...
  مقدمه‌ مجموعه‌ای چهار قسمتی درباره کارگران مجتم...
  36:16
  • 0

  • 4 سال پیش
  36:16
  فقر چطور کار می‌کند http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/93099 ...
  فقر چطور کار می‌کند http://www.etemadnewspaper.i...
  36:16
  • 0

  • 5 سال پیش
  36:16
  توضیحات لینک یک:etemaad.ir/Modules/News/PrintV…V_News_Id=&Src=Main لینک دو:newspaper.hamshahri.org/id/14378/%D8%…86%D8%AF.html ...
  توضیحات لینک یک:etemaad.ir/Modules/News/PrintV…...
  36:16
  • 0

  • 5 سال پیش
  36:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads