ماه کست

mahsa
  11
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  53
  دنبال کننده

  ماه کست

  mahsa
  11
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  53
  دنبال کننده

  داستان عشق؛ دوپامین...
  داستان عشق؛ دوپامین
  01:00:30
  • 3

  • 1 هفته پیش
  01:00:30
  • 8

  • 1 ماه پیش
  داستان آب...
  داستان آب
  01:02:53
  • 8

  • 1 ماه پیش
  01:02:53
  • 5

  • 1 ماه پیش
  داستان حافظه...
  داستان حافظه
  48:56
  • 5

  • 1 ماه پیش
  48:56
  • 3

  • 2 ماه پیش
  داستان ماه...
  داستان ماه
  01:08:40
  • 3

  • 2 ماه پیش
  01:08:40
  تجربیات نزدیک به مرگ...
  تجربیات نزدیک به مرگ
  55:10
  • 10

  • 3 ماه پیش
  55:10
  داستان حیات؛ قسمت دوم...
  داستان حیات؛ قسمت دوم
  38:03
  • 5

  • 4 ماه پیش
  38:03
  • 5

  • 6 ماه پیش
  مغز اجتماعی...
  مغز اجتماعی
  43:11
  • 5

  • 6 ماه پیش
  43:11
  اپیزود ویژه: کتاب توتالیتاریسم هانا آرنت...
  اپیزود ویژه: کتاب توتالیتاریسم هانا آرنت
  52:09
  • 21

  • 7 ماه پیش
  52:09
  • 61

  • 7 ماه پیش
  داستان حیات...
  داستان حیات
  39:51
  • 61

  • 7 ماه پیش
  39:51
  واقعیت جهان یا داستان مغز...
  واقعیت جهان یا داستان مغز
  38:49
  • 16

  • 8 ماه پیش
  38:49
  ' بررسی فیلم اینتراستلار ' قسمت دوم...
  ' بررسی فیلم اینتراستلار ' قسمت دوم
  56:39
  • 25

  • 8 ماه پیش
  56:39
  • 19

  • 9 ماه پیش
  ما و شما...
  ما و شما
  57:15
  • 19

  • 9 ماه پیش
  57:15
  بررسی فیلم اینتراستلار ( قسمت اول)...
  بررسی فیلم اینتراستلار ( قسمت اول)
  01:05:51
  • 22

  • 9 ماه پیش
  01:05:51
  • 22

  • 10 ماه پیش
  هزار روز اول ...
  هزار روز اول
  50:28
  • 22

  • 10 ماه پیش
  50:28
  اپیزود ویژه جیمز وب؛ قسمت سوم...
  اپیزود ویژه جیمز وب؛ قسمت سوم
  47:31
  • 8

  • 10 ماه پیش
  47:31
  • 10

  • 11 ماه پیش
  لمس مغز...
  لمس مغز
  33:53
  • 10

  • 11 ماه پیش
  33:53
  • 15

  • 11 ماه پیش
  پارادوکس فرمی...
  پارادوکس فرمی
  52:44
  • 15

  • 11 ماه پیش
  52:44
  اپیزود ویژه؛ روز بهداشت پریود...
  اپیزود ویژه؛ روز بهداشت پریود
  43:33
  • 8

  • 1 سال پیش
  43:33
  مغزی که مدام تغییر می کنه...
  مغزی که مدام تغییر می کنه
  57:25
  • 15

  • 1 سال پیش
  57:25
  منظومه خورشیدی ما (قسمت دوم)...
  منظومه خورشیدی ما (قسمت دوم)
  38:24
  • 8

  • 1 سال پیش
  38:24
  جدال عقل و احساس...
  جدال عقل و احساس
  50:35
  • 18

  • 1 سال پیش
  50:35
  بررسی فیلم برادران لیلا...
  بررسی فیلم برادران لیلا
  45:17
  • 21

  • 1 سال پیش
  45:17
  منظومه خورشیدی ما...
  منظومه خورشیدی ما
  41:56
  • 20

  • 1 سال پیش
  41:56
  تکامل ترس از تاریکی...
  تکامل ترس از تاریکی
  37:22
  • 24

  • 1 سال پیش
  37:22
  سفری به اعماق سیاهچاله...
  سفری به اعماق سیاهچاله
  45:32
  • 19

  • 1 سال پیش
  45:32
  فرگشت مغز؛ چرا مغز داریم؟...
  فرگشت مغز؛ چرا مغز داریم؟
  46:02
  • 14

  • 1 سال پیش
  46:02
  ماموریت ارتمیس؛ بازگشت به ماه...
  ماموریت ارتمیس؛ بازگشت به ماه
  35:26
  • 10

  • 1 سال پیش
  35:26
  • 10

  • 1 سال پیش
  رقابت ژنتیکی...
  رقابت ژنتیکی
  45:43
  • 10

  • 1 سال پیش
  45:43
  اپیزود ویژه ی جیمزوب; قسمت دوم...
  اپیزود ویژه ی جیمزوب; قسمت دوم
  46:02
  • 9

  • 1 سال پیش
  46:02
  ربودن جاودانگی از خدایان...
  ربودن جاودانگی از خدایان
  51:07
  • 14

  • 1 سال پیش
  51:07
  اپیزود ویژه جیمزوب...
  اپیزود ویژه جیمزوب
  50:25
  • 7

  • 1 سال پیش
  50:25
  برگ برنده ای به نام نقص...
  برگ برنده ای به نام نقص
  53:24
  • 11

  • 1 سال پیش
  53:24
  سرنوشت جهنمی زمین...
  سرنوشت جهنمی زمین
  38:29
  • 14

  • 1 سال پیش
  38:29
  ام اس; وراثت یا محیط...
  ام اس; وراثت یا محیط
  36:24
  • 3

  • 1 سال پیش
  36:24
  کرمچاله ها; میانبری در فضا...
  کرمچاله ها; میانبری در فضا
  29:47
  • 8

  • 1 سال پیش
  29:47
  تکنیک کریسپر; تاریکی یا نجات؟...
  تکنیک کریسپر; تاریکی یا نجات؟
  47:55
  • 3

  • 2 سال پیش
  47:55
  بذر انسان در سیارات جدید...
  بذر انسان در سیارات جدید
  37:07
  • 7

  • 2 سال پیش
  37:07
  آرمانشهر ژنتیکی...
  آرمانشهر ژنتیکی
  48:45
  • 7

  • 2 سال پیش
  48:45
  کشتی نوح; مهاجرت انسان از زمین...
  کشتی نوح; مهاجرت انسان از زمین
  38:39
  • 12

  • 2 سال پیش
  38:39
  رزومه من ژنتیکمه...
  رزومه من ژنتیکمه
  51:09
  • 8

  • 2 سال پیش
  51:09
  زمین های بیگانه...
  زمین های بیگانه
  32:07
  • 10

  • 2 سال پیش
  32:07
  روایت یک تراژدی...
  روایت یک تراژدی
  46:40
  • 9

  • 2 سال پیش
  46:40
  در جستجوی زمین دوم...
  در جستجوی زمین دوم
  50:03
  • 10

  • 2 سال پیش
  50:03
  اصلاح ژنتیک; اولین انسان...
  اصلاح ژنتیک; اولین انسان
  45:55
  • 5

  • 2 سال پیش
  45:55
  • 20

  • 2 سال پیش
  تولد زمین...
  تولد زمین
  39:07
  • 20

  • 2 سال پیش
  39:07
  انسانی که تبدیل به خدا شد...
  انسانی که تبدیل به خدا شد
  49:58
  • 12

  • 2 سال پیش
  49:58
  مدارها; اسرار کیهان...
  مدارها; اسرار کیهان
  45:49
  • 16

  • 2 سال پیش
  45:49
  • 11

  • 2 سال پیش
  خاطره ژنتیکی...
  خاطره ژنتیکی
  57:56
  • 11

  • 2 سال پیش
  57:56
  سفری به اعماق خورشید...
  سفری به اعماق خورشید
  47:25
  • 19

  • 2 سال پیش
  47:25
  • 3

  • 2 سال پیش
  شخصیت ژنتیکی!...
  شخصیت ژنتیکی!
  52:08
  • 3

  • 2 سال پیش
  52:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads