زندگی مایندفول با مدیتیشن | مراقبه‌ی فارسی

مریم کاوه
  50
  میانگین پخش
  5.0K
  تعداد پخش
  116
  دنبال کننده

  زندگی مایندفول با مدیتیشن | مراقبه‌ی فارسی

  مریم کاوه
  50
  میانگین پخش
  5.0K
  تعداد پخش
  116
  دنبال کننده

  سال نو مبارک 🪻 مراقبه برای بازسازی و یک شروع جدید 🪷...
  سال نو مبارک 🪻 مراقبه برای بازسازی و یک شروع جدی...
  16:04
  • 1

  • 3 هفته پیش
  16:04
  برای زمانهایی که احساس ناامیدی میکنی ❤️‍🩹...
  برای زمانهایی که احساس ناامیدی میکنی ❤️‍🩹
  16:32
  • 310

  • 2 ماه پیش
  16:32
  یک خواب کوتاه و دنج...
  یک خواب کوتاه و دنج
  11:55
  • 191

  • 3 ماه پیش
  11:55
  پنج دقیقه مراقبه ☘️ تنفس + مانترا...
  پنج دقیقه مراقبه ☘️ تنفس + مانترا
  07:52:00
  • 162

  • 4 ماه پیش
  07:52:00
  مراقبه ای برای دوست داشتن خودم و رها کردن سرزنش ها...
  مراقبه ای برای دوست داشتن خودم و رها کردن سرزنش ه...
  11:25
  • 158

  • 5 ماه پیش
  11:25
  • 131

  • 6 ماه پیش
  فقط باش !...
  فقط باش !
  12:54
  • 131

  • 6 ماه پیش
  12:54
  چند دقیقه ریلکسیشن سر و صورت...
  چند دقیقه ریلکسیشن سر و صورت
  09:55:00
  • 127

  • 8 ماه پیش
  09:55:00
  یک استراحت کوتاه میان درس یا کار...
  یک استراحت کوتاه میان درس یا کار
  10:58
  • 137

  • 9 ماه پیش
  10:58
  تنفس شکمی | مراقبه کوتاه روزانه...
  تنفس شکمی | مراقبه کوتاه روزانه
  10:56
  • 98

  • 9 ماه پیش
  10:56
  مدیتیشن انرژی صبحگاهی...
  مدیتیشن انرژی صبحگاهی
  17:57
  • 129

  • 10 ماه پیش
  17:57
  مراقبه ای برای تنهایی...
  مراقبه ای برای تنهایی
  23:16
  • 113

  • 10 ماه پیش
  23:16
  کودک درونت به آغوش نیاز داره ❤️‍🩹 مراقبه کودک درون...
  کودک درونت به آغوش نیاز داره ❤️‍🩹 مراقبه کودک درو...
  26:47
  • 111

  • 11 ماه پیش
  26:47
  مقایسه کردن را رها کن | مراقبه با مانترا...
  مقایسه کردن را رها کن | مراقبه با مانترا
  17:46
  • 78

  • 11 ماه پیش
  17:46
  همه رو راضی نگه می داری؟ | مدیتیشن با مانترا...
  همه رو راضی نگه می داری؟ | مدیتیشن با مانترا
  15:14
  • 88

  • 11 ماه پیش
  15:14
  تو کافی هستی 💖 مدیتیشن همراه با مانترا...
  تو کافی هستی 💖 مدیتیشن همراه با مانترا
  13:42
  • 85

  • 1 سال پیش
  13:42
  سال نو 🌺 حال نو 🌸 مدیتیشن ورود به سال جدید ...
  سال نو 🌺 حال نو 🌸 مدیتیشن ورود به سال جدید
  14:54
  • 77

  • 1 سال پیش
  14:54
  یک خواب آرام با امواج دریا 🌊 🌙 💤...
  یک خواب آرام با امواج دریا 🌊 🌙 💤
  23:22
  • 147

  • 1 سال پیش
  23:22
  ! در این لحظه , همینجا باش ...
  ! در این لحظه , همینجا باش
  15:51
  • 91

  • 1 سال پیش
  15:51
  مشاهده افکارم 💭 مراقبه مایندفولنس ...
  مشاهده افکارم 💭 مراقبه مایندفولنس
  14:34
  • 63

  • 1 سال پیش
  14:34
  مراقبه کوتاه روزانه | تنفس شکمی ...
  مراقبه کوتاه روزانه | تنفس شکمی
  13:00
  • 46

  • 1 سال پیش
  13:00
  مدیتیشن برای آرامش و تسکین درد...
  مدیتیشن برای آرامش و تسکین درد
  21:25
  • 52

  • 1 سال پیش
  21:25
  مراقبه مایندفولنس مدیریت خشم...
  مراقبه مایندفولنس مدیریت خشم
  21:21
  • 41

  • 1 سال پیش
  21:21
  مراقبه شروع روز همراه با تنفس ۷ ,۴, ۴...
  مراقبه شروع روز همراه با تنفس ۷ ,۴, ۴
  13:02
  • 37

  • 1 سال پیش
  13:02
  هرآنچه میخواهم , درونم هست...
  هرآنچه میخواهم , درونم هست
  11:30
  • 37

  • 1 سال پیش
  11:30
  برای امید 🌱 برای آزادی | اسکن بدن + مانترای صلح و آرامش...
  برای امید 🌱 برای آزادی | اسکن بدن + مانترای صلح و...
  20:06
  • 50

  • 1 سال پیش
  20:06
  ✨🌙 مراقبه ریلکسیشن + خواب...
  ✨🌙 مراقبه ریلکسیشن + خواب
  29:28
  • 35

  • 1 سال پیش
  29:28
  یک خودمراقبتی کوتاه | چند نفس عمیق...
  یک خودمراقبتی کوتاه | چند نفس عمیق
  12:36
  • 31

  • 1 سال پیش
  12:36
  ده دقيقه آرامش | مراقبه روزانه...
  ده دقيقه آرامش | مراقبه روزانه
  09:30:00
  • 44

  • 1 سال پیش
  09:30:00
  مراقبه رهایی از استرس...
  مراقبه رهایی از استرس
  14:13
  • 33

  • 1 سال پیش
  14:13
  رها کن آنچه را که کمکی به حالت نمیکند | مجموعه مدیتیشن رها کردن...
  رها کن آنچه را که کمکی به حالت نمیکند | مجموعه مدی...
  17:08
  • 39

  • 1 سال پیش
  17:08
  انتظارات را رها کن ,آرام خواهی شد | مجموعه مدیتیشن رها کردن...
  انتظارات را رها کن ,آرام خواهی شد | مجموعه مدیتیش...
  15:58
  • 23

  • 1 سال پیش
  15:58
  کنترل کردن را رها کن | مجموعه مدیتیشن رها کردن...
  کنترل کردن را رها کن | مجموعه مدیتیشن رها کردن
  14:36
  • 25

  • 1 سال پیش
  14:36
  شناور شو | مراقبه ریلکسیشن و خواب عمیق...
  شناور شو | مراقبه ریلکسیشن و خواب عمیق
  17:54
  • 38

  • 2 سال پیش
  17:54
  مراقبه برای فکر وخیال (Overthinking)...
  مراقبه برای فکر وخیال (Overthinking)
  13:52
  • 25

  • 2 سال پیش
  13:52
  مراقبه مایندفولنس | برای امروز زندگی کن...
  مراقبه مایندفولنس | برای امروز زندگی کن
  13:10
  • 22

  • 2 سال پیش
  13:10
  ۱۲ دقیقه مایندفولنس برای شروع یا میانه روز | مانترای صلح و شادی برای همه 🌷🍀🌈...
  ۱۲ دقیقه مایندفولنس برای شروع یا میانه روز | مانتر...
  12:00
  • 25

  • 2 سال پیش
  12:00
  مایندفولنس | چند دقیقه تمرین تنفسی روزانه...
  مایندفولنس | چند دقیقه تمرین تنفسی روزانه
  07:40:00
  • 22

  • 2 سال پیش
  07:40:00
  مایندفولنس | قضاوت نکردن احساسات...
  مایندفولنس | قضاوت نکردن احساسات
  15:02
  • 16

  • 2 سال پیش
  15:02
  مایندفولنس | ۱۰ دقیقه حضور در لحظه...
  مایندفولنس | ۱۰ دقیقه حضور در لحظه
  13:26
  • 15

  • 2 سال پیش
  13:26
  قدر خودت رو بدون 👑 مراقبه حرمت نفس...
  قدر خودت رو بدون 👑 مراقبه حرمت نفس
  14:20
  • 22

  • 2 سال پیش
  14:20
  نگرانی را کنار بگذار و عمیق بخواب 🌛...
  نگرانی را کنار بگذار و عمیق بخواب 🌛
  25:25
  • 40

  • 2 سال پیش
  25:25
  انگیزه و مانترا برای شروع یک روز خوب 🌞...
  انگیزه و مانترا برای شروع یک روز خوب 🌞
  12:00
  • 30

  • 2 سال پیش
  12:00
  مایندفولنس | اجازه بده طوفان احساسات بگذرد...
  مایندفولنس | اجازه بده طوفان احساسات بگذرد
  18:04
  • 22

  • 2 سال پیش
  18:04
  مایندفولنس | افکار گذشته را رها کن 🌱...
  مایندفولنس | افکار گذشته را رها کن 🌱
  18:33
  • 26

  • 2 سال پیش
  18:33
  مراقبه مایندفولنس | خوشحالی چیست؟...
  مراقبه مایندفولنس | خوشحالی چیست؟
  15:50
  • 24

  • 2 سال پیش
  15:50
  مراقبه | چند دقیقه برای خودم 🧘🏻(Me time)...
  مراقبه | چند دقیقه برای خودم 🧘🏻(Me time)
  10:00
  • 24

  • 2 سال پیش
  10:00
  تغییر اتفاق میفته, جاری شو 🍂☔...
  تغییر اتفاق میفته, جاری شو 🍂☔
  16:10
  • 21

  • 2 سال پیش
  16:10
  مراقبه اسکن و آرامش بدن...
  مراقبه اسکن و آرامش بدن
  16:44
  • 71

  • 2 سال پیش
  16:44
  مراقبه روز | بالا بردن مود و انرژی 💥...
  مراقبه روز | بالا بردن مود و انرژی 💥
  12:36
  • 18

  • 2 سال پیش
  12:36
  مدیتیشن اعتماد بنفس...
  مدیتیشن اعتماد بنفس
  14:30
  • 37

  • 2 سال پیش
  14:30
  shenoto-ads
  shenoto-ads