پادکست رادیو مدیر

Amin Moghadasi
  25
  میانگین پخش
  701
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  پادکست رادیو مدیر

  Amin Moghadasi
  25
  میانگین پخش
  701
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  • 95

  • 9 ماه پیش
  لشکر متفرق!...
  لشکر متفرق!
  07:00
  • 95

  • 9 ماه پیش
  07:00
  همکار زیرآب زن!...
  همکار زیرآب زن!
  07:23
  • 77

  • 1 سال پیش
  07:23
  کارمند دروغگو!...
  کارمند دروغگو!
  09:51
  • 51

  • 1 سال پیش
  09:51
  • 40

  • 1 سال پیش
  همکار دروغگو!...
  همکار دروغگو!
  07:23
  • 40

  • 1 سال پیش
  07:23
  • 31

  • 1 سال پیش
  مدیر پرخاشگر...
  مدیر پرخاشگر
  10:43
  • 31

  • 1 سال پیش
  10:43
  چگونه و چه زمانی به رئیس یا مدیر بگیم: نه!...
  چگونه و چه زمانی به رئیس یا مدیر بگیم: نه!
  11:15
  • 33

  • 2 سال پیش
  11:15
  • 23

  • 2 سال پیش
  کارمند سمی...
  کارمند سمی
  07:30
  • 23

  • 2 سال پیش
  07:30
  • 17

  • 2 سال پیش
  همکار بد ذات...
  همکار بد ذات
  09:37
  • 17

  • 2 سال پیش
  09:37
  پاداش یا تنبیه؟!...
  پاداش یا تنبیه؟!
  07:00
  • 24

  • 2 سال پیش
  07:00
  نشانه‌های استعفا...
  نشانه‌های استعفا
  07:20
  • 16

  • 3 سال پیش
  07:20
  از این شغل خسته شدم...
  از این شغل خسته شدم
  08:52
  • 22

  • 3 سال پیش
  08:52
  چرا به اهدافم نمی‌رسم؟...
  چرا به اهدافم نمی‌رسم؟
  09:32
  • 24

  • 3 سال پیش
  09:32
  هرچه پیش آید خوش آید...
  هرچه پیش آید خوش آید
  05:45
  • 18

  • 3 سال پیش
  05:45
  • 26

  • 3 سال پیش
  اهمیت سکوت...
  اهمیت سکوت
  06:28
  • 26

  • 3 سال پیش
  06:28
  • 17

  • 3 سال پیش
  سوگلی رئیس!...
  سوگلی رئیس!
  06:51
  • 17

  • 3 سال پیش
  06:51
  اگه زن مدیر بشه طلاق می‌گیره؟ اگه شوهرش ظرفا رو بشوره نه!...
  اگه زن مدیر بشه طلاق می‌گیره؟ اگه شوهرش ظرفا رو بش...
  06:08
  • 14

  • 3 سال پیش
  06:08
  همکارم رئیس شده!...
  همکارم رئیس شده!
  09:52
  • 14

  • 3 سال پیش
  09:52
  تلاش من دیده نشد!...
  تلاش من دیده نشد!
  10:51
  • 15

  • 3 سال پیش
  10:51
  مدیر سلطه جو یا مدیر با پرستیژ...
  مدیر سلطه جو یا مدیر با پرستیژ
  10:54
  • 15

  • 3 سال پیش
  10:54
  من با رئیسم مشکل دارم!...
  من با رئیسم مشکل دارم!
  12:25
  • 9

  • 3 سال پیش
  12:25
  چطور شخصیت کاریزماتیک داشته باشم؟...
  چطور شخصیت کاریزماتیک داشته باشم؟
  16:00
  • 18

  • 4 سال پیش
  16:00
  اهمیت هوش هیجانی...
  اهمیت هوش هیجانی
  09:55
  • 7

  • 4 سال پیش
  09:55
  بخاطر کرونا شغلم رو از دست دادم! حالا چیکار کنم؟!...
  بخاطر کرونا شغلم رو از دست دادم! حالا چیکار کنم؟!
  09:26
  • 5

  • 4 سال پیش
  09:26
  • 16

  • 4 سال پیش
  استعفا!...
  استعفا!
  05:53
  • 16

  • 4 سال پیش
  05:53
  برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی...
  برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی
  08:22
  • 4

  • 4 سال پیش
  08:22
  • 12

  • 4 سال پیش
  شنونده‌ی خوب...
  شنونده‌ی خوب
  04:50
  • 12

  • 4 سال پیش
  04:50
  چطور تصمیم بگیریم؟...
  چطور تصمیم بگیریم؟
  05:50
  • 16

  • 4 سال پیش
  05:50
  عادت‌های بدی که مانع ارتقاء شغلی شما می‌شوند...
  عادت‌های بدی که مانع ارتقاء شغلی شما می‌شوند
  11:12
  • 16

  • 4 سال پیش
  11:12
  روش‌های مذاکره با افراد دروغگو...
  روش‌های مذاکره با افراد دروغگو
  12:55
  • 26

  • 4 سال پیش
  12:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads