دیجیتال مارکتینگ خط یک

248924
  55
  میانگین پخش
  15.1K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  دیجیتال مارکتینگ خط یک

  248924
  55
  میانگین پخش
  15.1K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  اپیزود 276 چالش ارتباطات در سئو...
  اپیزود 276 چالش ارتباطات در سئو
  10:16
  • 0

  • 3 هفته پیش
  10:16
  اپیزود 275 چرا خلاصه کتاب موثر نیست؟...
  اپیزود 275 چرا خلاصه کتاب موثر نیست؟
  10:57
  • 0

  • 2 ماه پیش
  10:57
  اپیزود 274 با کارفرمای نا آگاه چکار کنیم؟...
  اپیزود 274 با کارفرمای نا آگاه چکار کنیم؟
  07:46
  • 0

  • 3 ماه پیش
  07:46
  اپیزود 273 در ابتدا فردی کار کنیم یا تیمی؟...
  اپیزود 273 در ابتدا فردی کار کنیم یا تیمی؟
  14:39
  • 0

  • 6 ماه پیش
  14:39
  اپیزود 272 سه ضلع تست محصول قبل از تولید...
  اپیزود 272 سه ضلع تست محصول قبل از تولید
  12:46
  • 4

  • 7 ماه پیش
  12:46
  اپیزود 271 رهایی از سردرگی در اقدام های مختلف مارکتینگ...
  اپیزود 271 رهایی از سردرگی در اقدام های مختلف مارک...
  10:49
  • 0

  • 8 ماه پیش
  10:49
  اپیزود 270 افزایش لید با تمرکز برخرده انگیزه‌های مخاطب...
  اپیزود 270 افزایش لید با تمرکز برخرده انگیزه‌های م...
  39:53
  • 33

  • 8 ماه پیش
  39:53
  اپیزود 269 مهم ترین مسئولیت در ارتقا سایت...
  اپیزود 269 مهم ترین مسئولیت در ارتقا سایت
  08:50
  • 12

  • 8 ماه پیش
  08:50
  اپیزود 268 هدف اشتباهی به نام رضایت مندی مشتری...
  اپیزود 268 هدف اشتباهی به نام رضایت مندی مشتری
  12:15
  • 12

  • 9 ماه پیش
  12:15
  اپیزود 267 سایت من در کدام طبقه بندی قرار دارد؟...
  اپیزود 267 سایت من در کدام طبقه بندی قرار دارد؟
  14:20
  • 12

  • 10 ماه پیش
  14:20
  اپیزود 266 دو مدل متفاوت ارائه محتوا...
  اپیزود 266 دو مدل متفاوت ارائه محتوا
  12:56
  • 14

  • 10 ماه پیش
  12:56
  اپیزود 265 در دیجیتال مارکتینگ چه آموزش هایی را دنبال کنیم؟...
  اپیزود 265 در دیجیتال مارکتینگ چه آموزش هایی را دن...
  14:16
  • 11

  • 11 ماه پیش
  14:16
  اپیزود 264 جایگاه سازی قبل از شروع به کار...
  اپیزود 264 جایگاه سازی قبل از شروع به کار
  11:23
  • 11

  • 11 ماه پیش
  11:23
  اپیزود 263 متقاعد سازی با پروپوزال...
  اپیزود 263 متقاعد سازی با پروپوزال
  12:51
  • 11

  • 11 ماه پیش
  12:51
  اپیزود 262 راه حل مقابله با نظرهای سلیقه ای کارفرما...
  اپیزود 262 راه حل مقابله با نظرهای سلیقه ای کارفرم...
  12:43
  • 10

  • 11 ماه پیش
  12:43
  اپیزود 261 دلایل اصلی قطعی نشدن پروژه...
  اپیزود 261 دلایل اصلی قطعی نشدن پروژه
  14:16
  • 4

  • 11 ماه پیش
  14:16
  اپیزود 260 ساده سازی در دیجیتال مارکتینگ...
  اپیزود 260 ساده سازی در دیجیتال مارکتینگ
  16:22
  • 4

  • 1 سال پیش
  16:22
  اپیزود 259 خلاقیت در بازاریابی محتوا با یاشار مشیرفر...
  اپیزود 259 خلاقیت در بازاریابی محتوا با یاشار مشیر...
  42:08
  • 8

  • 1 سال پیش
  42:08
  اپیزود 258 چالش های دریافت هزینه پروژه...
  اپیزود 258 چالش های دریافت هزینه پروژه
  15:25
  • 5

  • 1 سال پیش
  15:25
  اپیزود 257 قانون ده برابر...
  اپیزود 257 قانون ده برابر
  04:05
  • 14

  • 1 سال پیش
  04:05
  اپیزود 256 افزایش اعتماد مخاطبین برای سایت های نوپا...
  اپیزود 256 افزایش اعتماد مخاطبین برای سایت های نوپ...
  09:18
  • 884

  • 1 سال پیش
  09:18
  اپیزود 255 حل چالش های تجربه کاربری با مژگان رضامند...
  اپیزود 255 حل چالش های تجربه کاربری با مژگان رضامن...
  16:17
  • 66

  • 1 سال پیش
  16:17
  اپیزود 254 لید جنریشن با امیرحسین محتشم...
  اپیزود 254 لید جنریشن با امیرحسین محتشم
  51:57
  • 58

  • 1 سال پیش
  51:57
  اپیزود 253 کی بازخورد بگیریم؟...
  اپیزود 253 کی بازخورد بگیریم؟
  04:38
  • 57

  • 1 سال پیش
  04:38
  اپیزود 252 چالش های فروش خدمات گران...
  اپیزود 252 چالش های فروش خدمات گران
  17:02
  • 56

  • 1 سال پیش
  17:02
  اپیزود 251 تولید محتوای همه جانبه...
  اپیزود 251 تولید محتوای همه جانبه
  22:06
  • 56

  • 1 سال پیش
  22:06
  اپیزود 250 اصول کپی کاری...
  اپیزود 250 اصول کپی کاری
  10:28
  • 100

  • 1 سال پیش
  10:28
  اپیزود 249 اعتماد به تشخیص...
  اپیزود 249 اعتماد به تشخیص
  08:05
  • 56

  • 1 سال پیش
  08:05
  اپیزود 248 تشخیص یا تکلیف؟...
  اپیزود 248 تشخیص یا تکلیف؟
  11:43
  • 57

  • 1 سال پیش
  11:43
  اپیزود 247 چطور تک نفره کمپین های سایت را راه اندازی کنیم؟...
  اپیزود 247 چطور تک نفره کمپین های سایت را راه اندا...
  08:32
  • 55

  • 1 سال پیش
  08:32
  اپیزود 246 نوروز 1402 و رویکرد جدید در بازاریابی...
  اپیزود 246 نوروز 1402 و رویکرد جدید در بازاریابی
  12:19
  • 58

  • 1 سال پیش
  12:19
  اپیزود 245 چرا بهینه سازی محتوا کاری سخت است؟...
  اپیزود 245 چرا بهینه سازی محتوا کاری سخت است؟
  07:00
  • 67

  • 1 سال پیش
  07:00
  اپیزود 244 بهینه سازی سایت را از کجا آغاز کنیم؟...
  اپیزود 244 بهینه سازی سایت را از کجا آغاز کنیم؟
  08:13
  • 68

  • 1 سال پیش
  08:13
  اپیزود 243 شناسایی مهم ترین صفحه سایت...
  اپیزود 243 شناسایی مهم ترین صفحه سایت
  11:08
  • 60

  • 1 سال پیش
  11:08
  اپیزود 242 کی اتوماتیک سازی را آغاز کنیم؟...
  اپیزود 242 کی اتوماتیک سازی را آغاز کنیم؟
  12:30
  • 64

  • 1 سال پیش
  12:30
  اپیزود 241 مهارت پولساز داستان سرایی در بازاریابی...
  اپیزود 241 مهارت پولساز داستان سرایی در بازاریابی
  11:30
  • 89

  • 1 سال پیش
  11:30
  اپیزود 240 بهانه ای برای دریافت ایمیل کاربران...
  اپیزود 240 بهانه ای برای دریافت ایمیل کاربران
  09:57
  • 57

  • 1 سال پیش
  09:57
  اپیزود 239 روی مشتری قدیم تمرکز کنیم یا جدید...
  اپیزود 239 روی مشتری قدیم تمرکز کنیم یا جدید
  09:18
  • 55

  • 1 سال پیش
  09:18
  اپیزود 238 - خبرنامه پیامکی...
  اپیزود 238 - خبرنامه پیامکی
  16:20
  • 59

  • 1 سال پیش
  16:20
  اپیزود 237 - چرا تخفیف های پویا مورد استقبال قرار نمی گیرد؟...
  اپیزود 237 - چرا تخفیف های پویا مورد استقبال قرار ...
  16:56
  • 58

  • 1 سال پیش
  16:56
  اپیزود 236 - افزایش ثبت نام کاربران با 3 عامل کلیدی...
  اپیزود 236 - افزایش ثبت نام کاربران با 3 عامل کلید...
  14:58
  • 56

  • 1 سال پیش
  14:58
  اپیزود 235 رقابت جعفر بی اعصاب با برایان تریسی در سئو...
  اپیزود 235 رقابت جعفر بی اعصاب با برایان تریسی در ...
  15:20
  • 56

  • 1 سال پیش
  15:20
  اپیزود 234 کارمندان چه نوع محتوایی منتشر کنند؟...
  اپیزود 234 کارمندان چه نوع محتوایی منتشر کنند؟
  15:05
  • 57

  • 1 سال پیش
  15:05
  اپیزود 233 مهم ترین قسمت رزومه...
  اپیزود 233 مهم ترین قسمت رزومه
  16:07
  • 56

  • 1 سال پیش
  16:07
  اپیزود 232 چگونه سریع تر استخدام بشیم؟...
  اپیزود 232 چگونه سریع تر استخدام بشیم؟
  21:09
  • 57

  • 1 سال پیش
  21:09
  231 مزایای تولید محتوا با صفر بازدید کننده...
  231 مزایای تولید محتوا با صفر بازدید کننده
  19:17
  • 61

  • 1 سال پیش
  19:17
  230 : فروپاشی انگیزه قبل از تولید محتوا...
  230 : فروپاشی انگیزه قبل از تولید محتوا
  14:29
  • 60

  • 1 سال پیش
  14:29
  اپیزود 229 : تولید محتوا با هدف پیشرفت یا لذت؟...
  اپیزود 229 : تولید محتوا با هدف پیشرفت یا لذت؟
  14:53
  • 59

  • 1 سال پیش
  14:53
  اپیزود 228 : پیشنهاد فروش...
  اپیزود 228 : پیشنهاد فروش
  18:52
  • 60

  • 1 سال پیش
  18:52
  اپیزود 227 : ارزیابی محتوا...
  اپیزود 227 : ارزیابی محتوا
  17:32
  • 60

  • 1 سال پیش
  17:32
  shenoto-ads
  shenoto-ads