دکتر احسان عابدی؛ بازاریابی و استراتژی

Ehsan Abedi
  4
  میانگین پخش
  29
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دکتر احسان عابدی؛ بازاریابی و استراتژی

  Ehsan Abedi
  4
  میانگین پخش
  29
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  E8: Product | محصول ...
  E8: Product | محصول ...
  19:47
  • 1

  • 1 ماه پیش
  19:47
  E7: Market Positioning | جایگاه‌یابی در بازار ...
  E7: Market Positioning | جایگ...
  26:50
  • 4

  • 2 ماه پیش
  26:50
  E6: Market Planning | برنامه‌ریزی بازار ...
  E6: Market Planning | برنامه‌...
  26:17
  • 2

  • 2 ماه پیش
  26:17
  E5: Consumer Behavior(2) | رفتار مصرف کننده(2) ...
  E5: Consumer Behavior(2) | رف...
  24:20
  • 2

  • 3 ماه پیش
  24:20
  E4: Consumer Behavior(1) | رفتار مصرف کننده(1) ...
  E4: Consumer Behavior(1) | رف...
  23:04
  • 2

  • 3 ماه پیش
  23:04
  E3: Marketing Research | تحقیقات بازاریابی ...
  E3: Marketing Research | تحقی...
  23:09
  • 6

  • 1 سال پیش
  23:09
  E2: Marketing Functions | وظایف واحد بازاریابی ...
  E2: Marketing Functions | وظا...
  22:01
  • 6

  • 1 سال پیش
  22:01
  E1: Marketing Evolution | داستان تولد بازاریابی ...
  E1: Marketing Evolution | داس...
  16:25
  • 6

  • 1 سال پیش
  16:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads