حکایت هایی شیرین در باره سکوت

[]
  17
  میانگین پخش
  98
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده
  حکایت پنجم: گردن آویز نادانی...
  حکایت پنجم: گردن آویز نادانی
  05:34
  • 19

  • 1 سال پیش
  05:34
  حکایت چهارم: سکوت در برابر آدم لجوج...
  حکایت چهارم: سکوت در برابر آدم لجوج
  05:20
  • 13

  • 1 سال پیش
  05:20
  حکایت سوم - نگرانی از شرمساری...
  حکایت سوم - نگرانی از شرمساری
  06:15
  • 13

  • 1 سال پیش
  06:15
  حکایت دوم - خسارت دوچندان...
  حکایت دوم - خسارت دوچندان
  05:18
  • 16

  • 1 سال پیش
  05:18
  حکایت اول - دشمنان بداندیش...
  حکایت اول - دشمنان بداندیش
  05:34
  • 24

  • 1 سال پیش
  05:34
  • 13

  • 1 سال پیش
  پیش گفتار...
  پیش گفتار
  06:05
  • 13

  • 1 سال پیش
  06:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads