کسب درآمد دلاری رایگان وترید با موبایل بازارهای مالی.12

[]
  1
  میانگین پخش
  145
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  کسب درآمد دلاری رایگان وترید با موبایل بازارهای مالی.12

  []
  1
  میانگین پخش
  145
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  دوجکوین ۲۰ فروردین...
  دوجکوین ۲۰ فروردین
  00:59
  • 3

  • 1 ماه پیش
  00:59
  اتریوم۲۰ فروردین...
  اتریوم۲۰ فروردین
  01:43
  • 1

  • 1 ماه پیش
  01:43
  اتریوم دو اسفند...
  اتریوم دو اسفند
  03:33
  • 1

  • 3 ماه پیش
  03:33
  تحلیل دلار ۱۲ بهمن...
  تحلیل دلار ۱۲ بهمن
  02:23
  • 5

  • 3 ماه پیش
  02:23
  بیت کوین ماهانه ماهانه ۲۴ دی...
  بیت کوین ماهانه ماهانه ۲۴ دی
  01:27
  • 2

  • 4 ماه پیش
  01:27
  بیت کوین روزانه ۲۴ دی...
  بیت کوین روزانه ۲۴ دی
  04:11
  • 2

  • 4 ماه پیش
  04:11
  آموزشی طلا بدون ترید...
  آموزشی طلا بدون ترید
  02:57
  • 3

  • 4 ماه پیش
  02:57
  • 2

  • 4 ماه پیش
  سهم شهر...
  سهم شهر
  02:27
  • 2

  • 4 ماه پیش
  02:27
  • 2

  • 4 ماه پیش
  کاردانو...
  کاردانو
  04:22
  • 2

  • 4 ماه پیش
  04:22
  قدرت خریدار و فروشنده در کندل...
  قدرت خریدار و فروشنده در کندل
  02:10
  • 1

  • 4 ماه پیش
  02:10
  الگوی هارامی نزولی...
  الگوی هارامی نزولی
  01:29
  • 1

  • 4 ماه پیش
  01:29
  الگوی هارامی صعودی...
  الگوی هارامی صعودی
  01:46
  • 1

  • 4 ماه پیش
  01:46
  الگوی پوشای نزولی...
  الگوی پوشای نزولی
  01:31
  • 1

  • 4 ماه پیش
  01:31
  الگوی پوشای صعودی...
  الگوی پوشای صعودی
  01:53
  • 1

  • 4 ماه پیش
  01:53
  • 0

  • 4 ماه پیش
  کندلها دوجی...
  کندلها دوجی
  03:34
  • 0

  • 4 ماه پیش
  03:34
  محاسبه کارمزد یا اجرت طلا فروشی...
  محاسبه کارمزد یا اجرت طلا فروشی
  03:30
  • 0

  • 4 ماه پیش
  03:30
  آموزش استوکستیک...
  آموزش استوکستیک
  02:01
  • 0

  • 4 ماه پیش
  02:01
  آموزش حمایت مقاومت...
  آموزش حمایت مقاومت
  02:47
  • 0

  • 4 ماه پیش
  02:47
  الگوی کندل سه کلاغ سیاه...
  الگوی کندل سه کلاغ سیاه
  00:54
  • 0

  • 4 ماه پیش
  00:54
  الگوی کندل سه سرباز سفید...
  الگوی کندل سه سرباز سفید
  00:40
  • 0

  • 4 ماه پیش
  00:40
  • 0

  • 4 ماه پیش
  آموزش مکدی...
  آموزش مکدی
  01:11
  • 0

  • 4 ماه پیش
  01:11
  بیت کوین آموزشی بلند مدت...
  بیت کوین آموزشی بلند مدت
  03:44
  • 0

  • 4 ماه پیش
  03:44
  سیگنال فلت کیجنسن...
  سیگنال فلت کیجنسن
  02:45
  • 0

  • 5 ماه پیش
  02:45
  • 0

  • 5 ماه پیش
  طلا ۲۹ آذر...
  طلا ۲۹ آذر
  03:59
  • 0

  • 5 ماه پیش
  03:59
  انس روزانه آموزشی ۲۲ آذر...
  انس روزانه آموزشی ۲۲ آذر
  01:42
  • 0

  • 5 ماه پیش
  01:42
  طلا۲۲اذر ۱ساعته...
  طلا۲۲اذر ۱ساعته
  02:16
  • 0

  • 5 ماه پیش
  02:16
  • 0

  • 5 ماه پیش
  xauusd ۱۳ ذر_1...
  xauusd ۱۳ ذر_1
  01:54
  • 0

  • 5 ماه پیش
  01:54
  • 0

  • 5 ماه پیش
  شستا ۱۱ آذر_1...
  شستا ۱۱ آذر_1
  01:44
  • 0

  • 5 ماه پیش
  01:44
  • 0

  • 5 ماه پیش
  غپینو ۱۱ آذر...
  غپینو ۱۱ آذر
  00:57
  • 0

  • 5 ماه پیش
  00:57
  • 0

  • 5 ماه پیش
  پترول ۱۱ آذر...
  پترول ۱۱ آذر
  01:02
  • 0

  • 5 ماه پیش
  01:02
  • 0

  • 5 ماه پیش
  وکادو ۱۱ آذر...
  وکادو ۱۱ آذر
  00:39
  • 0

  • 5 ماه پیش
  00:39
  • 0

  • 5 ماه پیش
  زکشت ۱۱ آذر...
  زکشت ۱۱ آذر
  00:44
  • 0

  • 5 ماه پیش
  00:44
  • 0

  • 5 ماه پیش
  سهم دی ۸ اذ ر...
  سهم دی ۸ اذ ر
  02:11
  • 0

  • 5 ماه پیش
  02:11
  لایو اموزشی اول آذر طلا...
  لایو اموزشی اول آذر طلا
  02:39
  • 0

  • 6 ماه پیش
  02:39
  لایو طلا ۱۵ ابان...
  لایو طلا ۱۵ ابان
  02:55
  • 0

  • 6 ماه پیش
  02:55
  لایو یورو به دلار...
  لایو یورو به دلار
  02:02
  • 0

  • 6 ماه پیش
  02:02
  • 1

  • 6 ماه پیش
  رفع اشکال...
  رفع اشکال
  00:27
  • 1

  • 6 ماه پیش
  00:27
  • 0

  • 7 ماه پیش
  دعوت...
  دعوت
  06:34
  • 0

  • 7 ماه پیش
  06:34
  ترکیب الگوهای پرایس اکشن...
  ترکیب الگوهای پرایس اکشن
  01:35
  • 1

  • 7 ماه پیش
  01:35
  • 2

  • 7 ماه پیش
  اسکلپ اموزشی...
  اسکلپ اموزشی
  00:52
  • 2

  • 7 ماه پیش
  00:52
  • 1

  • 7 ماه پیش
  استوکاستیک...
  استوکاستیک
  02:04
  • 1

  • 7 ماه پیش
  02:04
  • 3

  • 7 ماه پیش
  انواع دوجی...
  انواع دوجی
  01:41
  • 3

  • 7 ماه پیش
  01:41
  • 3

  • 7 ماه پیش
  پرایس اکشن 1...
  پرایس اکشن 1
  02:17
  • 3

  • 7 ماه پیش
  02:17
  • 2

  • 7 ماه پیش
  پرایس۲...
  پرایس۲
  01:23
  • 2

  • 7 ماه پیش
  01:23
  کراس قوی تنکانسن کیجونسن...
  کراس قوی تنکانسن کیجونسن
  02:36
  • 2

  • 7 ماه پیش
  02:36
  کراس ضعیف تنکانسن کیجونسن...
  کراس ضعیف تنکانسن کیجونسن
  02:22
  • 2

  • 7 ماه پیش
  02:22
  کیجونسن سرکوبگر...
  کیجونسن سرکوبگر
  03:28
  • 2

  • 7 ماه پیش
  03:28
  استاپ هانتینگ...
  استاپ هانتینگ
  04:57
  • 3

  • 7 ماه پیش
  04:57
  تخفیف۳۰ درصدی...
  تخفیف۳۰ درصدی
  02:51
  • 3

  • 7 ماه پیش
  02:51
  • 3

  • 7 ماه پیش
  مثلث کاهشی...
  مثلث کاهشی
  02:15
  • 3

  • 7 ماه پیش
  02:15
  shenoto-ads
  shenoto-ads