استارت کست | StartCast

© StartCast
  5
  میانگین پخش
  77
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  استارت کست | StartCast

  © StartCast
  5
  میانگین پخش
  77
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  اپیزود شانزدهم؛ سونی - قسمت دوم...
  اپیزود شانزدهم؛ سونی - قسمت دوم
  01:16:31
  • 0

  • 1 هفته پیش
  01:16:31
  اپیزود پانزدهم؛ سونی - قسمت اول...
  اپیزود پانزدهم؛ سونی - قسمت اول
  01:02:46
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:02:46
  اپیزود چهاردهم؛ زپوس...
  اپیزود چهاردهم؛ زپوس
  59:44
  • 31

  • 2 سال پیش
  59:44
  اپیزود سیزدهم؛ لینک‌اکسچنج...
  اپیزود سیزدهم؛ لینک‌اکسچنج
  49:47
  • 12

  • 2 سال پیش
  49:47
  اپیزود دوازدهم؛ پی‌پل - قسمت دوم...
  اپیزود دوازدهم؛ پی‌پل - قسمت دوم
  01:06:01
  • 1

  • 2 سال پیش
  01:06:01
  اپیزود یازدهم؛ پی‌پل - قسمت اول...
  اپیزود یازدهم؛ پی‌پل - قسمت اول
  59:57
  • 2

  • 2 سال پیش
  59:57
  اپیزود دهم؛ ایلان ماسک - شرکت زیپ2...
  اپیزود دهم؛ ایلان ماسک - شرکت زیپ2
  01:02:43
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:02:43
  اپیزود نهم؛ اینستاگرام - قسمت دوم...
  اپیزود نهم؛ اینستاگرام - قسمت دوم
  30:35
  • 2

  • 2 سال پیش
  30:35
  اپیزود هشتم؛ اینستاگرام - قسمت اول...
  اپیزود هشتم؛ اینستاگرام - قسمت اول
  28:25
  • 2

  • 2 سال پیش
  28:25
  اپیزود هفتم؛ یاهو!...
  اپیزود هفتم؛ یاهو!
  49:45
  • 3

  • 2 سال پیش
  49:45
  اپیزود ششم؛ نینتندو - بخش سوم و پایانی (درخشش در آمریکا)...
  اپیزود ششم؛ نینتندو - بخش سوم و پایانی (درخشش در آ...
  38:17
  • 1

  • 3 سال پیش
  38:17
  اپیزود پنجم؛ نینتندو - بخش دوم (تولد سوپرماریو)...
  اپیزود پنجم؛ نینتندو - بخش دوم (تولد سوپرماریو)
  30:42
  • 2

  • 3 سال پیش
  30:42
  اپیزود چهارم؛ نینتندو - بخش اول (انقلاب فامیکام)...
  اپیزود چهارم؛ نینتندو - بخش اول (انقلاب فامیکام)
  39:31
  • 2

  • 3 سال پیش
  39:31
  اپیزود سوم؛ نت‌فلیکس - بخش دوم و پایانی...
  اپیزود سوم؛ نت‌فلیکس - بخش دوم و پایانی
  39:22
  • 3

  • 3 سال پیش
  39:22
  اپیزود دوم؛ نت‌فلیکس - بخش اول...
  اپیزود دوم؛ نت‌فلیکس - بخش اول
  41:16
  • 3

  • 3 سال پیش
  41:16
  اپیزود اول؛ زیپ‌کار...
  اپیزود اول؛ زیپ‌کار
  32:47
  • 6

  • 3 سال پیش
  32:47
  مقدمه‌ی استارت کست...
  مقدمه‌ی استارت کست
  01:45
  • 1

  • 3 سال پیش
  01:45
  shenoto-ads
  shenoto-ads