امید نعمتی

op3
  29
  میانگین پخش
  201
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  امید نعمتی

  op3
  29
  میانگین پخش
  201
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  به‌ شب لحظه‌ ای که در دامن افق سر کشد ستارهکند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظارهشبان با نوای نی گویدت خوش از کوه و از کنارهکه از کس نشانه در این گردش زمانه کجا مانده جاودانهنماند ز ما اثر در جهان مگ...

  به‌ شب لحظه‌ ای که در دامن افق سر کشد ستاره

  ...
  04:13
  • 28

  • 1 سال پیش
  04:13
  پوشیده چون جان میروی پوشیده چون جان میرویاندر میان جان من اندر میان جان منسر به خراوان منی سر به خراوان منیای رونق بوستان من ای شعله ی تابان منچون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن نرووز چشم من بیرون ن...

  پوشیده چون جان میروی پو...

  04:33
  • 12

  • 1 سال پیش
  04:33
  چون زلف توام جانا در عین پریشانیچون باد سحرگاهم در بی سر و سامانیمن خاکم و من گردم من اشکم و من دردمتو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانیدل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارمکام از تو و تاب از من نستانم ...

  چون زلف توام جانا در عین پریشانی


  ...
  04:17
  • 10

  • 1 سال پیش
  04:17
  لیلی، لیلی، لیلی جـانمــرا کُشتی بـه هرمـاندریـن قشلاق نـیــامـدیدلــم را کردی ویـراناز دُور مـی نـمــایـی خـنـده کــرده مـیــایـینقشت کَـشـم بـه دیــوارظـالـم جـان از کجـایـیزلـفـانـت را شـانـه نکنبگ...

  لیلی، لیلی، لیلی جـان


  مــرا کُ...

  04:16
  • 23

  • 1 سال پیش
  04:16
  دشتها نام تو را میگویندکوه ها شعر مرا میخوانندکوه‌ باید شد و ماند رود باید شدو رفت دشت باید شد و خوانددر من این جلوه ی اندوه ز چیستدر تو این قصه ی پر هیز که چهدر من این شعله ی عصیان نیازدر تو دم سردیه...

  دشتها نام تو را میگویند


  کوه ها...

  05:29
  • 7

  • 1 سال پیش
  05:29
  امید نعمتی - دربست تهران...

  امید نعمتی - دربست تهران

  05:36
  • 12

  • 1 سال پیش
  05:36
  • 37

  • 1 سال پیش
  امید نعمتی آلبوم حرمان را به صورت مستقل از گروه پالت منتشر و روانه بازار کرد....

  امید نعمتی آلبوم حرمان را به صورت مستقل از گروه...

  50:01
  • 37

  • 1 سال پیش
  50:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads