رُمانکده

فرزانه عالمی
12.8K
میانگین پخش
217.6K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

رُمانکده

فرزانه عالمی
12.8K
میانگین پخش
217.6K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

 • 309

 • 4 ماه پیش
کتاب شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی، یکی از بهترین رمان‌های فارسی در پنجاه سال اخیر است. ماجراهای این کتاب سرگذشت یک یا چند تن و حوادث آن، وقایع روزانه یک یا چند شهر نیست، بلکه تمامی...

کتاب 

19:18:17
 • 309

 • 4 ماه پیش
19:18:17
چهار کتاب اسکاول شین یعنی «بازی زندگی و چگونگی آن»، «کلام تو عصای معجزه‌گر توست»، «در مخفی موفقیت» و «قدرت کلام» به ترتیب در فصل‌های جداگانه قرار دارند و هرکدام درباره یک موضوع متفاوت صحبت می‌کنند. مج...

چهار کتاب اس...

15:16:08
 • 148

 • 4 ماه پیش
15:16:08
 • 700

 • 5 ماه پیش
کتاب دزیره رمانی بسیار جذاب و تاریخی اثر آن ماری سلینکو، برگرفته از وقایع و رویدادهای نیمه دوم قرن هجدهم و عصر ناپلئون است. قهرمان اصلی این رمان بزرگ برناردین اوژنی دزیره است. دزیره کلا...

کتاب دزیره رمانی بسی...

11:32:10
 • 700

 • 5 ماه پیش
11:32:10
 • 59

 • 7 ماه پیش
با خواندن "الف" از نویسنده ی استثنایی معاصر "پائولو کوئیلو"، حیات خود را دگرگون کنید و سرنوشت خود را از نو بنویسید. "الف" که یکی از خصوصی ترین رمان های "پائولو کوئیلو" به حساب می آید، یک سفر شگفت انگی...

با خوان...

09:18:45
 • 59

 • 7 ماه پیش
09:18:45
 • 243

 • 9 ماه پیش
در آغوش نور، صرفا داستان تجربه جالب و فراموش ناشدنی بانویی به نام بتی جین ایدی نیست که در بیمارستانی، و پس از عمل جراحی، بدرود حیات می گوید و دوباره از نو زنده می شود. در واقع، این کتاب داستان سفری جا...

در آغوش نور،...

06:40:18
 • 243

 • 9 ماه پیش
06:40:18
 • 0

 • 9 ماه پیش
کتاب در آغوش نور شامل خاطرات نویسنده‌ی کتاب از تجربه‌ی عجیبش از معاد است.🔸وی که بعد از عمل جراحی‌اش، برای چند ساعت روح و جسمش از هم جدا می‌شوند، به لطف خدا، عالم بعد از مرگ را تجربه می‌کند و مسائلی ر...

کتاب در آغوش نور شامل ...

00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
کتاب در آغوش نور شامل خاطرات نویسنده‌ی کتاب از تجربه‌ی عجیبش از معاد است.🔸وی که بعد از عمل جراحی‌اش، برای چند ساعت روح و جسمش از هم جدا می‌شوند، به لطف خدا، عالم بعد از مرگ را تجربه می‌کند و مسائلی ر...

کتاب در آغوش نور شامل ...

00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
کتاب در آغوش نور شامل خاطرات نویسنده‌ی کتاب از تجربه‌ی عجیبش از معاد است.🔸وی که بعد از عمل جراحی‌اش، برای چند ساعت روح و جسمش از هم جدا می‌شوند، به لطف خدا، عالم بعد از مرگ را تجربه می‌کند و مسائلی ر...

کتاب در آغوش نور شامل ...

00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
کتاب در آغوش نور شامل خاطرات نویسنده‌ی کتاب از تجربه‌ی عجیبش از معاد است.🔸وی که بعد از عمل جراحی‌اش، برای چند ساعت روح و جسمش از هم جدا می‌شوند، به لطف خدا، عالم بعد از مرگ را تجربه می‌کند و مسائلی ر...

کتاب در آغوش نور شامل ...

00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
کتاب در آغوش نور شامل خاطرات نویسنده‌ی کتاب از تجربه‌ی عجیبش از معاد است.🔸وی که بعد از عمل جراحی‌اش، برای چند ساعت روح و جسمش از هم جدا می‌شوند، به لطف خدا، عالم بعد از مرگ را تجربه می‌کند و مسائلی ر...

کتاب در آغوش نور شامل ...

00:00
 • 0

 • 9 ماه پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads