کافه صدا

سمیه رحیمی
368
میانگین پخش
6.6K
تعداد پخش
73
دنبال کننده

کافه صدا

سمیه رحیمی
368
میانگین پخش
6.6K
تعداد پخش
73
دنبال کننده

 • 0

 • 3 سال پیش
رقص مرگ،داستان کوتاهی از بزرگ علوی از مجموعه داستان چمدان...
رقص مرگ،داستان کوتاهی از بزرگ علوی از مجموعه داستا...
00:00
 • 0

 • 3 سال پیش
00:00
 • 264

 • 3 سال پیش
وسواس اثر جلال آل احمد...
وسواس اثر جلال آل احمد
09:10
 • 264

 • 3 سال پیش
09:10
ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی...
ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی
44:03
 • 462

 • 3 سال پیش
44:03
تاریخچه اتاق من اثر بزرگ علوی...
تاریخچه اتاق من اثر بزرگ علوی
33:36
 • 365

 • 3 سال پیش
33:36
 • 710

 • 3 سال پیش
شوهر آمریکایی اثر جلال آل احمد...
شوهر آمریکایی اثر جلال آل احمد
34:43
 • 710

 • 3 سال پیش
34:43
 • 153

 • 3 سال پیش
داستان کوتاه کاه اثر علی اشرف درویشیان...
داستان کوتاه کاه اثر علی اشرف درویشیان
12:42
 • 153

 • 3 سال پیش
12:42
 • 450

 • 3 سال پیش
نزهه الدوله اثر جلال ال احمد...
نزهه الدوله اثر جلال ال احمد
39:56
 • 450

 • 3 سال پیش
39:56
 • 335

 • 3 سال پیش
سه تار اثر جلال آل احمد...
سه تار اثر جلال آل احمد
14:18
 • 335

 • 3 سال پیش
14:18
 • 311

 • 3 سال پیش
احساسات شدید اثر آنتوان چخوف...
احساسات شدید اثر آنتوان چخوف
18:14
 • 311

 • 3 سال پیش
18:14
 • 503

 • 3 سال پیش
عشق و کاهگل اثر علی اشرف درویشیان...
عشق و کاهگل اثر علی اشرف درویشیان
28:23
 • 503

 • 3 سال پیش
28:23
shenoto-ads
shenoto-ads