کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم

کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم
  2.7K
  میانگین پخش
  492.0K
  تعداد پخش
  533
  دنبال کننده
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  02:47:33
  • 1

  • 1 ماه پیش
  02:47:33
  در کوی دوست یکی از آثار متفاوت نگاشته شده درباره ی لسان الغیب، #حافظ شیرازی است که #شاهرخ_مسکوب آن را با نگاه و قلم خاص خود آفریده است. او در این اثر بی هیچ تعارف و تملقی، و با گستردگی بی نظیری به برر...

  در کوی دوست یکی از آثار متفاوت نگاشته ش...

  09:34:58
  • 12

  • 1 ماه پیش
  09:34:58
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  02:57:54
  • 16

  • 3 ماه پیش
  02:57:54
  جای شک نیست که #شاهنامه #فردوسی نه تنها بزرگترین اثر ادبیِ حماسی ایران است بلکه به تایید بزرگان ادبیات ایران و جهان، شاهنامه یکی از ارزنده ترین آثار حماسی جهان است.جلد سوم این کتاب ارزشمند که اکنون در...

  جای شک نیست که #شاهنامه #فردوسی نه تنها بزرگتری...

  08:30:38
  • 16

  • 3 ماه پیش
  08:30:38
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  02:49:53
  • 28

  • 4 ماه پیش
  02:49:53
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  02:42:44
  • 15

  • 5 ماه پیش
  02:42:44
  این کتاب بخش هایی از شاهنامه فردوسی است که از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان داستان رستم و سهراب را شامل می شود.مرجع ما در این کار سایت وزین گنجور است و برای تصحیح و اطمینان با نسخ دیگر مانند نامه باستان ...

  این کتاب بخش هایی از شاهنامه فردوسی است که از آ...

  07:57:25
  • 22

  • 5 ماه پیش
  07:57:25
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  03:22:18
  • 13

  • 6 ماه پیش
  03:22:18
  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر "ویل دورانت" است که تلاش دارد تا طرح روشنی از تحول اندیشه به خواننده ارائه دهد و مفهوم های بنیادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی را بشناساند.روایتی درخشان و مختصر از زند...

  کتاب "تاریخ فسلفه" اثر...

  03:18:22
  • 31

  • 6 ماه پیش
  03:18:22
  داستان کوتاه #سپتامبر_بی_باران اثر ویلیام فاکنربرگردان: احمد اخوتبا صدای فرید حامداگر از این داستان و سایر کارهای ارائه شده توسط کتاب گویا رضایت دارید لطفا ما را از طریق لینک زیر حمایت کنید.https://ha...

  داستان کوتاه #سپتامبر_بی_باران اثر ویلیام فاکنر...

  49:51
  • 58

  • 7 ماه پیش
  49:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads