۱۳ آذر

چطور پادکست گوش کنیم؟

پاسخ به سوال «چطور پادکست گوش کنیم؟» از سوالاتی است که این روزها برای افراد اهل یادگیری پیش می‌آید. این روزها جامعه پادکست، مخصوصا پادکست فارسی، گسترش زیادی کرده است و در مقایسه با سال‌های گذشته پادکست‌ها از نظر کیفیت و تعداد پیشرفت زیادی داشتند. در این بین پلتفرم‌های گوناگونی برای گوش دادن به پادکست...