• 3 سال پیش

  • 133

  • 03:32

شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-3 آمدن رستم نزدیک شاه مازندران به پیغمبری - بخش یک

پوشان
0
0
0

شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-3 آمدن رستم نزدیک شاه مازندران به پیغمبری - بخش یک

پوشان
  • 03:32

  • 133

  • 3 سال پیش

توضیحات
هر چند شب بیش و کم ربع ساعت به خواندن شاهنامه و شرح آن برپایه‌ی "نامه باستان" دکتر کزازی گوش فرا دهید، گرچه هر شب در گروه‌های تلگرامی و واتساپی همراهان پوشان، نکته‌هایی را از دید پوشانیان می‌افزاییم و امیدواریم نادرست نباشد. تماس با من: @aQara

با صدای
عليرضا قراباغى
دکتر کزازی
عليرضا قراباغى
دکتر کزازی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads