• 2 سال پیش

  • 97

  • 14:46
پوشان - 110_اغریرث_خردمند_۵۱_ستاره_صبح_۱۸

پوشان - 110_اغریرث_خردمند_۵۱_ستاره_صبح_۱۸

پوشان
0
پوشان - 110_اغریرث_خردمند_۵۱_ستاره_صبح_۱۸
0
0

پوشان - 110_اغریرث_خردمند_۵۱_ستاره_صبح_۱۸

پوشان
  • 14:46

  • 97

  • 2 سال پیش

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads