• 2 سال پیش

  • 60

  • 13:07
پوشان - 142_نقش_رخش_۷۱_ستاره_صبح_۲۳_فروردین

پوشان - 142_نقش_رخش_۷۱_ستاره_صبح_۲۳_فروردین

پوشان
0
پوشان - 142_نقش_رخش_۷۱_ستاره_صبح_۲۳_فروردین
  • 13:07

  • 60

  • 2 سال پیش

پوشان - 142_نقش_رخش_۷۱_ستاره_صبح_۲۳_فروردین

پوشان
0

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads