• 4 سال پیش

  • 134

  • 30:57

شاهنامه خوانی (دکتر خطیبی) - دکتر خطیبی 16

پوشان
0
توضیحات
هر چند شب یکبار نزدیک به یک ساعت به خواندن شاهنامه و شرح آن برپایه‌ی کلاس‌ها و توضیحات دکتر خطیبی گوش فرا دهید، و پرسش‌ها، نقد و نظر خود را بنویسید یا به صورت آوایی با پوشان درمیان بگذارید.

با صدای
دکتر خطیبی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads