• 4 سال پیش

  • 78

  • 04:27

اخوان ثالث - زندگی می گوید

رادیو آفلاین
2
2
0

اخوان ثالث - زندگی می گوید

رادیو آفلاین
  • 04:27

  • 78

  • 4 سال پیش

توضیحات
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads