• 4 سال پیش

  • 158

  • 00:47

هوشنگ ابتهاج - نیامدی و دیر شد

رادیو آفلاین
2
2
0

هوشنگ ابتهاج - نیامدی و دیر شد

رادیو آفلاین
  • 00:47

  • 158

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads