• 4 سال پیش

  • 102

  • 01:29

سهراب سپهری - عشق زیباست و حرمت دارد

رادیو آفلاین
0
0
0

سهراب سپهری - عشق زیباست و حرمت دارد

رادیو آفلاین
  • 01:29

  • 102

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads