• 4 سال پیش

  • 210

  • 01:00

سهراب سپهری - زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

رادیو آفلاین
1
1
0

سهراب سپهری - زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

رادیو آفلاین
  • 01:00

  • 210

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads